Vodní dům překvapuje zážitkovým pojetím svých expozic

Moderní návštěvnické středisko Vodní dům otevře své prostory v sobotu 19. března. Pro návštěvníky je připravena interaktivní expozice, která zaujme všechny smysly dětí i dospělých. Unikátní areál podle návrhu architektonického studia AND najdete nedaleko hráze vodní nádrže Švihov na Želivce.

9 min. čtení

Vodní dům je moderní návštěvnické středisko s interaktivní expozicí, která bude návštěvníkům představovat dvě tváře vody: vodu jako nezbytnou podmínku života – nenahraditelnou surovinu a vodu jako biotop pro rostliny a živočichy. Vodní nádrž Švihov – Želivka je začleněna do evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a právě druhy vázané na vodní nádrž a její okolí budou ve Vodním domě představeny. Expozice Vodního domu má kromě své vnitřní části i část venkovní, která zahrnuje atrium Vodního domu s vodními herními prvky a naučnou stezku okolím Vodního domu, kde se rozkládá expoziční nádrž, mokřad a skalka z typické místní horniny hadce. 

Základní kámen Vodního domu je z hadce – tmavé horniny, která je typická pro tuto oblast. Výskyt velmi vzácných druhů rostlin, které jsou vázány právě jen na hadcové podloží (např. kuřička hadcová) byl důvodem vyhlášení národní přírodní památky Hadce u Želivky v roce 2011. NPP Hadce u Želivky se nachází v katastru obcí Bernartice, Hulice a Borovsko. Hadec má zajímavou tmavou barvu, proto se často používá ve stavebnictví i jako dekorační kámen. 

Architektonickému návrhu ateliéru AND se dostalo ocenění již před zahájením výstavby. Jeho návrh Vodního domu získal v 9. ročníku soutěže „Český energetický a ekologický projekt roku 2010“ cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Odborná porota ocenila právě ohleduplné umístění stavby, její nízkoenergetický standard, využití místních přírodních materiálů a zapojení do okolní volné krajiny bez narušení jejího půvabu a přirozeného tvarování. 

Samotná expozice Vodního domu je navržena tak, aby učila prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování, jejichž iniciátorem bude návštěvník. 
Proto interaktivita, proto hrají v expozici významnou roli všechny lidské smysly – vedle zraku zapojí naši návštěvníci svůj sluch, hmat i chuť!

První část je nazvaná Vodní mikrosvět. Tady návštěvníci uvidí vodní organismy, které nejsou pozorovatelné pouhým okem. Umožní jim to zvětšené modely, mikroskopy a makrofotografie.

Druhá část, nazvaná Podvodní makrosvět, představí návštěvníkům vodní rostliny a zvířata. V několika akváriích uvidíte ryby a vodní hmyz a do sluchátek vám bude znít zurčení vody, strop se stane ze dna pozorovanou hladinou vody se svou hrou světel a stínů a několika skleněnými průhledy do expoziční nádrže budete moci sledovat dokonce i to, co se děje pod vodní hladinou.

V další sekci Mokřadní život potom můžete pozorovat přírodní scenérii na břehu včetně zvukové kulisy hlasů ptáků a žab.

V poslední části expozice, nazvané Pitná voda a koloběh, se přenesete z přírody na našeho světa. Návštěvníci zjistí, že většinu jejich těla tvoří voda a při ochutnávce ve vodním baru také to, že každá voda chutná trošku jinak.

Vodní dům má přichystané speciální výukové programy pro mateřské i základní školy. Ty doplňují prohlídku expozice a pomohou žákům představená témata pochopit do hloubky. Po předchozím objednání je možné v letních měsích navštívit take hráz vodního díla Švihov (Želivka). Prohlídka hráze s průvodcem Vodního domu je jedinou možností, jak toto unikátní místo navštívit.

Dům provozuje Český svaz ochránců přírody Vlašim, projekt jeho výstavby je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operačního programu Životní prostředí. Generálním partnerem je společnost Veolia Česká republika, dalšími partnery jsou společnosti Pražské vodovody a kanalizace, Úpravna vody Želivka a státní podnik Povodí Vltavy.

Vstupné pro návštěvníky činí 90 korun pro dospělé a 50 korun pro děti. Centrum bude otevřeno celoročně v době od 9.00 hodin do 16.00 hodin každý den kromě pondělí, v turistické sezóně bude otevírací doba prodloužena do 17.00 hodin.

FOTOGALERIE

Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách Vodního domu.
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme