Vodné a stočné na severu Čech za 75,19 korun

Vedení Severočeské vodárenské společnosti dnes oznámilo, že od ledna se cena vodu zvýší o 7,39 procenta.

2 min. čtení

Cena vody na severu Čech naroste na 75,19 Kč/m3, z toho vodné činí 39,42 Kč/m3 a stočné 35,77 Kč/m3 (uváděno včetně 10% DPH).

"Schválená cena vody vychází z kalkulace vodného a stočného sestavené na základě prognóz provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace.  Odpovídá  investičním potřebám pro příští léta," informovala mluvčí společnosti Dagmar Haltmarová.

Dle Severočeské vodárenské společnosti je v několika posledních letech růst ceny vody způsoben v první řadě požadavky na investice do infrastrukturního majetku, vyvolanými legislativně, neboť Česká republika musí splnit přísné požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných odpadních vod. V ceně pro rok 2011 se projevuje i očekávaný nárůst ceny elektrické energie, předpokládaný nárůst poplatků za surovou vodu a za vypouštění odpadních vod. Novou nákladovou položkou je provoz nově vybudované infrastruktury, konkrétně ČOV Litvínov.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, kde žije 1,14 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Foto: ČOV Litvínov, SVS


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme