Vodárny Kladno – Mělník dostaly 18 mil. Kč na povodňové škody

Vodárny Kladno - Mělník dostaly dotaci 18 milionů korun na likvidaci povodňových škod od ministerstva zemědělství. Povodně v roce 2013 způsobily například na kanalizacích na Mělnicku škody za desítky milionů korun. Některé škody opravila na svoje náklady společnost Středočeské vodárny (SVAS), která kanalizace provozuje.

3 min. čtení

Šlo o škody na kanalizacích v Kralupech nad Vltavou, Neratovicích a Horních Počaplech za 30 milionů korun. ČTK to sdělila mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová.

Pracovníci kanalizací nejdříve všechny kanalizační stoky v zatopených oblastech vyčistili a udělali kamerové zkoušky. Podle nich postupovaly práce. Kanalizaci opravili dělníci bezvýkopovou technologií a použili armatury, které mají zamezit možným škodám při dalších povodních. "Práce ve všech třech lokalitách byly zahájeny a v souladu s podmínkami poskytovatele dotace musejí být dokončeny do konce roku 2015," uvedl investiční ředitel Vodáren Kladno – Mělník Jaroslav Černý.

Kanalizace povodně přetížily, což způsobilo netěsnosti, praskliny i další poruchy. "Tyto poruchy by mohly mít za následek kontaminaci okolí stok odpadní vodou a zhoršení kvality povrchových a podzemních vod," uvedl provozní ředitel SVAS Pavel Pobříslo.

V důsledku povodní bylo zaplaveno částečně či zcela 12 čistíren odpadních vod, 30 přečerpávacích stanic a dvě podtlakové stanice, které provozují Středočeské vodárny.
Od roku 2004 provozují vodovody a kanalizace na Mělnicku, Kladensku a v částech Rakovnicka, Mladoboleslavska a v okolí Prahy. Společnost zásobuje vodou 260.000 obyvatel a spravuje majetek za více než 2,1 miliardy korun, což je přes 2000 kilometrů vodovodní sítě a 800 kilometrů kanalizačních stok. Provozuje 91 vodojemů o objemu až 40.000 krychlových metrů vody.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme