Vodárny Kladno-Mělník dokončí v roce 2017 propojení vodovodů

Vodárny Kladno-Mělník dokončí v roce 2017 propojení vodovodů v celém regionu. To umožní, aby v případě havárie byla do místa vedena voda z náhradního zdroje. Práce na posledním úseku propojovacího potrubí by měly začít příští rok a skončit v roce 2017. Projekt si vyžádá zhruba 20 milionů korun.

2 min. čtení

Systém propojí nadregionální přivaděče vody pro zásobování 260.000 obyvatel, tedy všech, které zásobují Středočeské vodárny.

Úsek, kde ještě není propojení dokončeno, se nachází u Mlčechvost na Mělnicku. Propojovací řad povede mezi obcemi Mlčechvosty a Vepřek, čerpací stanice dopraví potřebné množství pitné vody do vodojemu Radovič u Velvar. Letos bude vypracován projekt pro stavební povolení, uvedl investiční ředitel Vodáren Kladno-Mělník Jaroslav Černý. Vodárny budou na tento projekt žádat o dotaci ministerstvo zemědělství.

Pokud by se například stala havárie u zdroje Mělnická Vrutice, bude možné tento zdroj nahradit jiným, například z Prahy. Voda nyní směřuje směrem z Mělníka na Kladno, ale v případě potřeby bude v nadregionálním systému možné směrování zdroje z opačné strany, například z nádrže Želivka do Mělníka.

Středočeské vodárny od roku 2004 provozují vodovody a kanalizace na Mělnicku, Kladensku a v částech Rakovnicka, Mladoboleslavska a v okolí Prahy. Společnost zásobuje vodou 260.000 obyvatel a spravuje majetek za více než 2,1 miliardy korun, což je přes 2000 kilometrů vodovodní sítě a 800 kilometrů kanalizačních stok. Provozuje 91 vodojemů o objemu 50 až 40.000 krychlových metrů vody. Největší vodojem Středočeských vodáren je na Kožově hoře u Kladna.

 

Foto: Wikipedia, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme