Vodárenský tunel prošel po deseti letech kontrolou

Přivaděč surové vody i s podzemním tunelem ve Straňanech na Českobudějovicku, který spojuje římovskou přehradu s úpravnou vody v Plavu, prošel po deseti letech pravidelnou předepsanou kontrolou. Během dvoudenní odstávky se zkontrolovala celá téměř kilometrová betonová štola o dvoumetrovém průměru. 

6 min. čtení

Odborný dozor při ní měli experti Hlavní báňské záchranné stanice a společnosti Vodní díla – TBD, specializující se na technický dohled nad vodními díly.

„Stav štoly je i po více než čtyřiceti letech provozu velmi dobrý. Při kontrole se sice objevilo několik menších průsaků, ale podle přítomných odborníků se nejedná o poškození, která by bylo třeba opravovat dříve než za deset let. Její bezpečný provoz tedy není během dalších let ohrožen,“
říká Michal Míček, provozní náměstek ředitele JVS.

Podle něho výsledky kontroly jsou i velikou odměnou zaměstnanců za několikadenní plánování a maximální pracovní pohotovost po dobu více jak 29 hodin. "Je zřejmé, že dlouhodobé přípravy se vyplatily a odstávku tunelu, z něhož se musela vypustit voda, jsme zvládli v rychlejším čase, než jsme předpokládali,“ dodal náměstek.

Expertní technická a bezpečnostní kontrola štoly představuje výjimečnou událost nejen proto, že k ní dochází jednou za deset let, ale především jí předchází dlouhá a pečlivá příprava. Aby se mohla konat, musela se ze štoly vypustit voda. To trvá asi osm hodin. Další hodiny připadají na zevrubnou prohlídku a pak také na napuštění.

„Řeší se tedy dvě věci současně – udržení bezpečných dodávek pitné vody do soustavy a samotný průzkum zajímavého technického díla,“ uvedl vodohospodář František Rytíř, který se jí účastnil už potřetí.

Celý přivaděč z přehrady tak byl mimo provoz a plavská úpravna byla závislá pouze na náhradním zdroji surové vody na řece Malši u Vidova. Kvalita pitné vody dodávaná během odstávky do soustavy byla ale v perfektním stavu, plně vyhovující přísným normám. 

Vodárenský tunel o průměru 2,2 až 2,6 metrů se razil ve skále v letech 1974 až 1978, kdy byl uveden do provozu. Zhruba polovina ho je vystlána ocelovým plechem silným jedenáct milimetrů, zbytek je železobetonový. V mezidobí případné úniky vody do podloží sledují tři monitorovací vrty nad tunelem. Dosud ale žádné mimořádné stavy nesignalizovaly.

Jak kontrola probíhala
Kontrola štolového přivaděče byla klíčovým bodem celé akce a podařilo se ji zvládnout za necelých pět hodin. Po vypuštění vody se nechala štolba asi dvě hodiny vyvětrat, proběhla analýza bezpečnosti vnitřní atmosféry a až poté do ni mohli vlézt první osoby úzkým otvorem v portálu Doudleby – Straňany.

Ze strany Báňského úřadu se jedná především o vizuální kontrolu stavu celé štoly, TBD měřilo sílu stěny a míru poškození korozí vloženého ocelového potrubí. V betonové části proběhlo komplexní posouzení stavu betonu a měření jeho pevnosti v tlaku. V celé délce se kontrolovaly všechny abnormality, posuzuje se jejich stav oproti údajům z předchozí kontroly před deseti lety. Experti stav díla posuzovali také podle poklesu hladiny spodní vody ve vrtech umístěných nad přivaděčem.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme