Královéhradecká provozní poskytne solidární slevu

Pro zmírnění následků škod způsobených záplavami v červnu 2013 poskytne Královéhradecká provozní, a.s. podporu postiženým obyvatelům. Královéhradecká provozní je tak další vodárenskou společností, která poskytuje slevy zákazníkům, kteří se stali obětí letošních povodních.

2 min. čtení

Podpora bude poskytována na základě vyplněné žádosti, formuláře budou k dispozici na webových stránkách společnosti Královéhradecká provozní, a.s., na příslušných městských či obecních úřadech a přímo na pracovištích společnosti KHP, a.s. Žádost musí být předložena nejpozději do 31.7.2013

Podpora bude poskytována za těchto podmínek:

– Podpora bude poskytnuta formou snížení platby vodného a stočného ve výši dvouměsíční průměrné spotřeby za předchozí fakturační období. Výše podpory je maximálně 15m3. Snížení spotřeby bude provedeno v nejbližším vyúčtování vodného a stočného. V případě, že o to odběratel požádá, nebudou po něm vyžadovány zálohové platby za následující 2 měsíce.

– Podpora bude poskytnuta občanům, kteří měli zatopenou domácnost v objektu pro trvalé bydlení, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek a příspěvkovým organizacím měst a obcí (mateřské školky, školy, domovy pro seniory, kulturní, sportovní organizace).

– Na základě seznamu nemovitostí zasažených povodní předaného příslušným obecním úřadem bude podpora poskytnuta odběrateli (oprávněné osobě).

 

Zdroj: Wikipedia, Jan Krupička, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme