Vodárenská společnost Chrudim vloni dosáhla zisk 21,6 milionu korun

Vodárenská společnost Chrudim vytvořila v účetním období od 1. října 2021 do konce září 2022 zisk po zdanění 21,6 milionu korun. Výsledek je o 1,8 milionu korun nižší než v předchozím období. ČTK to zjistila z výroční zprávy zveřejněné na webu firmy. Společnost provozuje vodárenskou a kanalizační síť zvláště na Chrudimsku.

5 min. čtení

Celkové výnosy se zvýšily o 37 milionů na 404 milionů korun. Náklady rostly mírně rychleji, dosáhly 382 milionů korun, což bylo téměř o 39 milionů korun více než v předchozím období. Meziročně byly o 12 a 13 procent vyšší tržby za vodné a za stočné, naopak poklesly ostatní provozní tržby a výnosy.

Vodné a stočné na Chrudimsku od letošního ledna meziročně zdražilo téměř o 19 procent. Na počátku roku 2022 za ně odběratelé platili 88,40 koruny za metr krychlový, od letošního ledna 105,05 koruny. Pevná složka ceny zůstala nezměněná, pro nejběžnější typ vodoměru do 2,5 metru krychlového za hodinu stojí u vodného 805,2 koruny ročně, u stočného 844,80 koruny včetně DPH.

Valná hromada společnosti letos na konci ledna schválila rozdělení zisku. Téměř 13 milionů korun bude vyplaceno akcionářům, menší část bude převedena do nerozděleného zisku minulých účetních období.

Společnost v účetním období vyrobila 6,66 milionu krychlových metrů pitné vody, což je o devět procent více než v předchozím období. Fakturované množství pitné vody meziročně mírně vzrostlo o tři procenta, největším odběratelem pitné vody byla společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, která převzala o 20 procent vody více, než v minulém účetním období. Příčinou byl omezený provoz úpravny Hrobice na Pardubicku kvůli rekonstrukci. Meziročně vzrostlo fakturované množství odpadní vody o tři procenta na 3,464 milionu metrů krychlových. Na zvyšování fakturace má vliv také rozšiřování kanalizační sítě.

Vodárenská společnost Chrudim zásobuje pitnou vodou převážnou část obcí okresu Chrudim a šest obcí bezprostředně sousedících s hranicí okresu, celkem asi 91.000 obyvatel s trvalým pobytem. Velkou část vyrobené pitné vody prodává sousedním Vodovodům a kanalizacím Pardubice. Délka vodovodní sítě činí 974 kilometrů, délka kanalizační sítě 329 kilometrů. Provozuje také sedm úpraven vody a 11 čistíren odpadních vod. V účetním období ve firmě pracovalo v přepočtu průměrně 136 zaměstnanců.

Většinu 95 procent akcií vlastní společnost Energie AG Bohemia patřící rakouské skupině Energie AG Oberösterreich. Zahraniční investor začal vodárenskou soustavu provozovat v roce 2005, smlouvu má do roku 2030. Za nájemné infrastrukturního majetku zaplatil v účetním období 114 milionů korun. Pět procent drží vlastník vodárenské a kanalizační sítě Vodovody a kanalizace Chrudim, jejímiž akcionáři jsou obce. Kvůli dlouhodobé provozní smlouvě nemají Vodovody a kanalizace Chrudim přístup k evropským dotacím, což je při investicích velmi znevýhodňuje.

Vybrané ekonomické ukazatele Vodárenské společnosti Chrudim (miliony korun):

2021/20222020/20212019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
tržby za vodné205,952184,522179,259174,791166,076171,619167,973
tržby za stočné157,19139,383130,699124,532121,325118,19118,507
ostatní provozní tržby a výnosy39,8842,91739,35648,90438,38828,94624,068
čistý zisk21,63923,39318,47321,05519,6617,72123,013

zdroj: výroční zpráva

Autor: ČTK

Doporučujeme