Vodárenská soustava východní Čechy nutně potřebuje modernizovat. Pomoci by měl stát

Životnost klíčového přivaděče pitné vody Teplice nad Metují – Hradec Králové se velmi rychle blíží k okamžiku nutné rekonstrukce. Příprava rekonstrukce klíčového přivaděče vody, který slouží k zásobení více než 300 tisíc obyvatel, by měla být zahájena co nejdříve. 

9 min. čtení

Shodli se na tom zástupci vodárenských společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na společném jednání dne 12. října 2017 v Hradci Králové.

Zástupci obou společností již dokončují projektovou přípravu na rekonstrukci jednoho z klíčových přivaděčů české vodohospodářské infrastruktury. „Hlavní výhodou přivaděče je dostatečná kapacita přírodních zdrojů a přívodních řadů propojující skupinové vodovody těchto 4 významných východočeských měst – Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a Náchod. Flexibilita těchto systémů nám umožňuje zásobení vodou obcí z míst jejího přebytku do míst jejího nedostatku,“ řekl po jednání primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink.

Celkové náklady na obnovu potrubí by mohly přesáhnout 1,7 miliardy korun, přičemž během prvních pěti let by na úseku 6 km potrubí ve vlastnictví královéhradeckých vodáren mělo být investováno 250 milionů korun českých.
Podle zástupců obou vodárenských společností by se do rekonstrukce páteřních přivaděčů měl finančně zapojit také stát. Po modernizaci přivaděče bude možné zásobovat z královéhradeckých nebo náchodských zdrojů vody i aglomeraci Pardubice. „Jedná se o strategickou stavbu vodohospodářské infrastruktury v ČR. Proto je povinností státu, aby se na modernizaci zásadně podílel. Nesmíme nechat situaci dojít do stavu, kdy by se přivaděč porouchal a statisíce lidí by se tak ocitly bez pitné vody. Zahájit modernizaci přivaděče musíme obrazně řečeno zítra, protože pak už bude pozdě,“ doplňuje starosta Náchoda Jan Birke. Podle něj se obce na modernizaci dlouhodobě připravují, ale jejich investiční prostředky jsou omezené i s ohledem na snahu udržet cenu vodného a stočného v rozumné sociální výši. 72 kilometrů dlouhý přivaděč pitné vody je součástí tzv. Vodárenské soustavy východní Čechy a zásobuje pitnou vodou území okresů Náchod, Hradec Králové, Pardubice a Chrudim.

Mgr. Ivo Doskočil, prokurista společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., připomněl další významnou investici na východočeské vodárenské soustavě, kterou byla rekonstrukce úpravny vody Monaco ve výši více než 70 milionů korun. Z rekonstruované úpravny je v současnosti dodáváno do soustavy přibližně 160l/s, s možností zvýšení dodávky až na 350l/s. „Chrudimsko je také významným zdrojem celé soustavy a momentálně je z něho zásobováno Pardubicko, v případě potřeby pak lze zásobovat i Hradecko“, doplňuje Ivo Doskočil.

Jakub Hanzl, generální ředitel Královéhradecké provozní, a.s., na včerejší tiskové konferenci také blíže představil projekt Smart Centra Hradec Králové, který s celou vodárenskou soustavou východní Čechy úzce souvisí. „Smart centrum bude sloužit jako dispečink naší společnosti a zároveň jako nadregionální dispečink vodárenské soustavy východní Čechy, bude pomocníkem při managementu nouzového zásobení obyvatelstva v celé oblasti navazující na tuto vodárenskou soustavu“, vysvětluje. „Tímto smart centrem naplňujeme vlastně i náš závazek z nabídky na pronájem infrastrukturního majetku z roku 2003, ve které jsme se zavázali k vybudování centra rozvoje pro oblasti dálkového řízení vodárenských procesů“, doplňuje Jakub Hanzl.

Vodárenská soustava byla postavena v letech 1993 až 1999 s celkovými náklady 1,7 miliard korun českých a přispěla k významnému rozvoji veřejného zásobování pitnou vodou. Vodu systém získává z podzemních zdrojů v Polické křídové pánvi, jímacího území Litá, Hrobice, Podlažice a povrchových zdrojů písníku Oplatil a řeky Orlice. Průměrná využitelná kapacita celé soustavy je 1.137l/s. „V době, kdy se stále častěji setkáváme s nedostatkem vody z povrchových zdrojů, které vykazují stále vyšší kolísavost kvality vody, je role přivaděče klíčová. Může totiž lidem ve Východních Čechách nabídnout vodu z hlubinných zdrojů, jakými jsou Polická křídová pánev a jímací území Litá. Právě tyto zdroje přivaděč využívá,“ poukazuje na důležitost stavby Ing. František Barák ze společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

FOTOGALERIE


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme