Vodárenská soustava Holicka rozšířena o více než 20 kilometrů nových vodovodů

Vodárenská soustava Holicka se v průběhu předcházejícího roku a půl rozšířila o více než 20 kilometrů nových vodovodů. Slavnostního zakončení projektu „Skupinový vodovod Holicko“, které proběhlo ve čtvrtek 26. listopadu 2015 na vodojemu Koudelka u Holic, se zúčastnili zástupci investora, zhotovitele a dotčených obcí a měst.

4 min. čtení

Nový skupinový vodovod pomůže zlepšit zásobování pitnou vodou pro oblast Holicka. „V posledním období se v celé oblasti Holicka začala projevovat nedostatečná kapacita stávajících místních zdrojů pitné vody a to až do té míry, že bylo nutné vodu dovážet,“ uvedl při slavnostním zakončení místopředseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Ladislav Effenberk. „Náklady na realizaci projektu Skupinový vodovod Holicko dosáhly výše 189 milionů Kč bez DPH. Částkou 97 milionů korun přispěl Státní fond životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, zbývající část pak uhradily Vodovody a kanalizace Pardubice ze svého rozpočtu,“ dodal Effenberk.

V průběhu necelých patnácti měsíců bylo vybudováno 17,35 km nových vodovodů, rekonstrukcí prošlo dalších 3,41 km a byly postaveny 4 nové čerpací stanice.
„Stavební práce probíhaly v katastrech obcí Černá za Bory, Dašice, Zminný, Prachovice u Dašic, Dolní Roveň, Horní Roveň, Ostřetín, Holice v Čechách a Horní Jelení,“ přiblížil rozsah prací Josef Fedák, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. „Nyní tak má přístup ke kvalitní pitné vodě více než 11 tisíc obyvatel Holicka,“ řekl Fedák.

Projektovou dokumentaci připravila společnost MULTIAQUA s.r.o. Zpracování žádosti zajistila společnost Dabona s.r.o. Realizací projektu bylo pověřeno sdružení firem VCES a.s. – KVIS Pardubice a.s. – IMOS Brno, a.s. „Poděkování za úspěšnou realizaci patří nejen našim partnerům ve sdružení, ale také zástupcům investora a projektantům,“ uvedl obchodní ředitel společnosti VCES a.s. Miloš Emmer.

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., která je provozovatelem vodárenské a kanalizační soustavy v Pardubickém regionu, připravuje pro následující období hned několik projektů, které by měly zlepšit jak zásobování pitnou vodou, tak i likvidaci odpadních vod. K nejvýznamnějším připravovaným projektům patří Skupinový vodovod Holicko II, Kanalizace Lhota – Škudly, Kanalizace Zminný či intenzifikace úpravny vody Mokošín.


Zdroj: VAK Pardubice,
a.s.

Zdroj: VAK Pardubice, a.s.

Doporučujeme