Vodárenská soustava dává jistotu, shodují se obce na jihu Čech

Loni došlo k připojení obcí Dolní Třebonín, Sedlečko u Soběslavě a Mazelov. Letos se připojují Drhovle z Písecka a Vitín z Českobudějovicka. Právě těmto obcím poskytl Jihočeský vodárenský svaz příspěvky na financování staveb k napojení vodovodů obcí nebo jejich částí na Vodárenskou soustavu jižní Čechy.

7 min. čtení

„Stále dost jihočeských obcí má problémy s kvalitou nebo množstvím pitné vody. A napojení na naši vodárenskou soustavu nabízí efektivní řešení. Jsou-li pak k připojení podmínky, obcím pomáháme s nezbytnou investicí formou nevratného finančního příspěvku,“ říká Antonín Princ, předseda představenstva a ředitel Jihočeského vodárenského svazu (JVS). Jeho výše je podle počtu nově napojených obyvatel.

Obec Drhovle na Písecku tak získala 2,5 milionů korun. „Pro nás to je vítaná podpora, protože jde o nákladnou investici za téměř 29 milionů korun a z obecního rozpočtu bychom si ji nemohli dovolit,“ uvádí Božena Havlíková, starostka Drhovle. Obci se podařilo získat rovněž dotaci od ministerstva zemědělství, o podporu jedná i s Jihočeským krajem. I tak ale musí ze svého rozpočtu investovat několik milionů. Koncem června 2013 však bude nedávno zahájená stavba, která na veřejný vodovod napojí i pět okolních osad, dokončena. „Naše voda je železitá a do budoucna by jí bylo málo. Proto chceme tento problém jednou pro vždy vyřešit,“ vysvětluje starostka Havlíková.

Na dálkový vodárenský řad se napojuje i obec Vitín na Českobudějovicku. Přípravné práce začaly v květnu budováním přípojek elektrické energie. Vlastní stavba začne v závěru července a potrvá do konce října letošního roku. Její součástí je i oprava a vybavení dávno už nepoužívaného vodojemu. Celkové náklady přesáhnou čtyři miliony korun, JVS z nich pokryje zhruba polovinu. „Tato investice nám umožní nezávislost, neboť se už nebudeme podílet na společném vodohospodářském majetku s nedalekým městysem Ševětín. Pro nás to bude znamenat výrazně nižší náklady, protože po připojení na soustavu budeme hradit pouze opravy a ztráty vody na vodovodním řadu na území naší obce,“ vysvětluje starostka Vitína Jitka Havlová.

Na vodárenskou soustavu se letos napojil i nedaleký Mazelov, který tak místo vody z lokálních zdrojů s obsahem dusičnanů získal kvalitní pitnou vodu z centrálního zásobování. i zde si investici za 4,8 milionu mohli dovolit jen díky vícezdrojovému financování, na němž se JVS podílel milionem korun. „Napojením na soustavu jsme získali další možnost jak vytvářet podmínky pro rozvoj bydlení a podnikání. To pokládám za velmi důležité,“ uvedl starosta Rostislav Řežáb. Právě v tom řadě obcí brání právě omezená kapacita či problematická kvalita vody z dosavadních zdrojů.

Z jihočeské vodárenské soustavy, jejímž vlastníkem a provozovatelem je JVS, se v roce 2011 odebralo 16,54 milionů m3 pitné vody. Cena vody je přitom stálá, letos činí 13,82 Kč/m3 bez DPH a řadu let se zvyšuje jen o inflaci. „Taková dlouhodobá stabilita >velkoobchodní< ceny pitné vody má velký význam pro dlouhodobě plánovaní měst a obcí v oblasti vodního hospodářství,“ vysvětluje ředitel Princ.

Vodárenská soustava Jižní Čechy měří přes 400 kilometrů a je odolná vůči všem klimatickým výkyvům a i v době sucha garantuje napojeným místům dostatek kvalitní pitné vody. V roce 2011 se nezhoršila v žádném z ukazatelů a je dlouhodobě stabilní. V koncentraci dusičnanů splňuje i limit 15 mg/l stanovený pro „kojeneckou vodu“. O dobrém stavu soustavy svědčí i nízké ztráty v potrubí, které loni dosáhly 1,03 procenta.

Foto: obec Drhovle, Wikipedie, Feťour, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme