Voda ve sledovaných přírodních koupalištích v Praze je vhodná ke koupání

Voda v pražských koupalištích ve volné přírodě, jejíž kvalitu monitorují hygienici, je vhodná ke koupání. Na Šeberáku, Džbáně a v Hostivaři má však voda sníženou průhlednost. Vyplývá to z prvních výsledků letošního měření jakosti vody, které dnes Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejnila na svých webových stránkách. Hygienici v letošním roce sledují jakost vody ve čtyřech přírodních koupalištích - Motol, Šeberák, Hostivař a Džbán, v betonové nádrži Divoká Šárka a dále ve dvou pražských biotopech - Lhotka, Radotín. V biotopech však kvalitu vodu zatím nezjišťovali.

2 min. čtení

„Odběry vody se uskutečňují jedenkrát za dva týdny, v případě betonové nádrže Divoká Šárka jedenkrát za měsíc,“ uvedli dnes hygienici. Aktuálně mají první výsledky měření z odběrů prováděných 15. května, pouze na biotopu Radotín a Lhotka budou odběry provedeny později.

Odborníci na základě vzorků laboratorně zkoumají smyslově postižitelné ukazatele jakosti vody jako je znečištění odpady a přírodní znečištění, tak výsledky mikrobiologických, biologických a chemických laboratorních analýz. Kvalitu označují na pětistupňové škále, jednička značí vodu vhodnou ke koupání, naopak pětka znamená zákaz koupání.

V Praze jsou nyní podle prvního měření na pěti sledovaných koupalištích na stupni jedna rybník Motol a nádrž Divoká Šárka. Šeberák, Džbán a Hostivař jsou na dvojce kvůli snížené průhlednosti. Voda je ale přes mírně zhoršené vlastnosti podle hygieniků nezávadná a nepředstavuje riziko pro zdraví. „V případě možnosti je vhodné se osprchovat,“ doporučují.

Informace o kvalitě sledovaných vod ke koupání najdou zájemci na stránkách pražské hygienické stanice.

Autor: ČTK

Foto: Wikipedia

Doporučujeme