Voda v Náchodě za 59,96 korun

Dodavatelská společnost Vodovody a kanalizace Náchod zvýší cenu vody o 5,4 procenta.  

3 min. čtení

Ceny vody pro rok 2011 (včetně DPH)
– vodné 30,07 Kč/m3
– stočné s napojením na čistírnu odpadních vod 29,89 Kč/m3
– stočné bez napojení na čistírnu odpadních vod 8,52 Kč/m3.

Při průměrné spotřebě 100 litrů na osobu a den zaplatí příští rok tříčlenná rodina na Náchodsku za vodu zhruba o 340 korun více. VAK Náchod zásobuje vodou zhruba 76 tisíc obyvatel okresu.

Oproti roku 2010 dochází k navýšení ceny o 5,42%, kde se na úpravě ceny podílí hlavní měrou navýšení cen energií, konkrétně u elektrické energie se jedná o 13%, dále se do ceny vodného a stočného promítá zvýšená potřeba prostředků na opravy a rekonstrukce infrastrukturního majetku, pro rok 2011 je počítáno s výdaji na obnovu majetku ve výši 162 mil. Kč.

V příštím roce VAK počítá s výdaji na obnovu vodárenského majetku ve výši 162 milionů korun. Hlavní investicí bude rekonstrukce čistírny odpadních vod v Náchodě za asi 105 milionů korun.

Další významné sumy půjdou například do výstavby vodovodů a kanalizací v menších obcích náchodského okresu. Podnik také hodlá dokončit stavbu čistírny odpadních vod v ulici Českých bratří v Novém Městě nad Metují.

Více informací naleznete na ww stránkách VAK náchod

Foto: Wikipedie, Michiel1972


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme