Voda proudí z Želivky do Prahy již 40 let

Před 40 lety, 1. února 1973, byly zahájeny pravidelné dodávky pitné vody z vodního díla Švihov (Želivka) do Prahy. Úpravna vody Želivka, která je největším provozem svého druhu v zemi, vyrobila za 40 let své existence přes čtyři miliardy metrů krychlových pitné vody.

2 min. čtení

Svým maximálním výkonem 7000 litrů za sekundu se řadí i k největším úpravnám vody v Evropě. Nyní zásobuje vodou nejen Prahu, ale i některé části Středočeského kraje a Vysočiny.

Výstavba vodního díla byla zahájena v roce 1965 a oficiálně ukončena v dubnu 1972. Vodní nádrží byla zatopena například vesnice Švihov, staré Dolní Kralovice a převážná část bývalého městečka Zahrádka (dříve Trhová Zahrádka). Pravidelné dodávky pitné vody do Prahy začaly 1. února 1973. Z úpravny u nádrže Švihov odtéká voda gravitačně štolovým přivaděčem o průměru 2,6 metru, který je dlouhý 52 kilometrů a končí v Jesenici. Původním výkonem 3300 litrů surové vody za sekundu byla úpravna už tehdy největší v Československu. Narůstající potřeba pitné vody v hlavním městě si následně vyžádala investice, které zvýšily výkon ÚV Želivka více než dvojnásobně.
 


Foto: Wikipedia, JirkaSv, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme