Vláda se vrátí k debatě o regulaci vodárenství

Regulace českého vodárenství včetně problematiky cen vody zřejmě nespadne pod Energetický regulační úřad (ERÚ). V materiálu, kterým se dnes bude zabývat vláda, doporučují ministerstva kabinetu zachování současného roztříštěného stavu. Pro lepší fungování systému má však být zřízen koordinační subjekt. Vyplývá to z předkládací zprávy k návrhu.

3 min. čtení

Kabinet se materiálem loni opakovaně zabýval, k jednoznačnému verdiktu však nedospěl. Záměr, aby obor reguloval ERÚ, rezolutně odmítaly vodárenské firmy.

Během červnové schůze vlády se počet navrhovaných variant zúžil z původních tří na dvě, přičemž podle jedné z nich má ceny vody upravovat Energetický regulační úřad (ERÚ). Druhá varianta počítá s ponecháním současného roztříštěného stavu, ovšem s lepší koordinací činnosti. Od třetí varianty, možnosti vzniku úplně nového regulátora, vláda upustila.

Úprava systému regulace má umožnit, aby české vodárenství mohlo čerpat v nadcházejícím období miliardové dotace z Bruselu.

Zástupci ministerstev životního prostředí, pro místní rozvoj a zemědělství koncem srpna jednali na základě předchozího pověření vládou v Bruselu. Z jednání vyplynulo, že obě varianty jsou slučitelné s požadavky Evropské komise. V polovině října pak zástupci států problematiku projednali s vodárenskými firmami, odboráři, Svazem měst a obcí. K materiálu se vyjádřilo také Sdružení místních samospráv ČR.

Pro podporu realizace doporučené varianty stanovuje materiál deset úkolů, píše se v předkládací zprávě. Mezi nimi je zejména vypracování návrhu na ustanovení a institucionální zabezpečení koordinačního subjektu. Zároveň má vzniknout studie proveditelnosti, která má doložit dostatečnost doporučované varianty a s ní souvisejících opatření nebo naopak nutnost vzniku nového regulačního orgánu.

V rámci připomínkového řízeny byly všechny uplatněné připomínky vypořádány a materiál je předkládán vládě bez rozporu. Materiál předkládá kabinetu ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvy financí, zemědělství a životního prostředí.

V Česku jsou tisíce provozovatelů a tisíce vlastníků vodárenské infrastruktury, ve vodárenství hrají prim velké vodárenské korporace. Dvacítka těch největších zásobuje vodou 80 procent odběratelů. Roční obrat oboru se pohybuje okolo 27 miliard korun.

Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme