Vláda se bude zabývat testováním výskytu koronaviru v odpadních vodách

Vláda ve středu projedná východiska pro určení, které úřady z oblasti zdravotnictví a odpadních vod budou mít na starosti dohled nad výskytem koronaviru v odpadních vodách kvůli mapování epidemie. Materiál, který předkládá ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty), vychází z doporučení Evropské komise z loňského března.

4 min. čtení

Doporučení souvisí se vznikem unijního Úřadu pro připravenost na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), který má zlepšit schopnost EU reagovat na nově se objevující přeshraniční hrozby pro lidské zdraví. Tento krizový úřad bude mít za úkol uchránit unijní státy mimo jiné před opakováním těžkých dopadů koronavirové nákazy. HERA bude mít za úkol ve spolupráci se zdravotními orgány členských zemí shromažďovat informace, vyhodnocovat rizika a modelovat možný problémový vývoj.

Zkušenosti z členských států podle komise ukázaly, že dohled nad virem SARS-CoV-2 a jeho variantami v odpadních vodách může představovat efektivní, rychlý a spolehlivý zdroj informací o šíření viru a přispět k přísnějšímu genomickému a epidemiologickému dohledu.

Monitorování odpadních vod by mělo být doplňkem ke strategiím dohledu a testování na onemocnění covid-19. Detekce viru v odpadních vodách by měla být považována za signál možného opětovného výskytu pandemie. Výsledky naznačující nepřítomnost viru v odpadních vodách by naopak mohly poukazovat na to, že příslušnou oblast lze považovat za méně rizikovou, uvedla komise v doporučení.

Systém by měl monitorovat alespoň odpadní vody z velkých měst s více než 150.000 obyvateli. Vzorky by měly být odebírány na vtoku do čistíren odpadních vod. Přítomnost viru SARS-CoV-2 a jeho mutací by měla být pravidelně analyzována, a to nejlépe dvakrát měsíčně pod dobu 24 hodin. Výsledky analýzy vzorků by měly dostávat do 48 hodin národní orgány veřejného zdraví a následně úřad HERA.

Možnost trasování nemoci covid-19 pomocí analýzy odpadních vod vyzdvihla koncem loňského listopadu eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidesová. Dopisem vyzvala vlády členských států, aby více testovaly své obyvatele na koronavirus a věnovaly patřičnou pozornost sekvenování a záchytu nové varianty omikron.

Foto: Wikipedia, BetacommandBot, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme