Vláda se bude zabývat čtyřmi novými přehradami

Vláda v pondělí projedná materiál ohledně možné budoucí výstavby čtyř nových přehrad v Česku. Má jít o přehrady v Pěčíně v Královéhradeckém kraji, ve Vlachovicích ve Zlínském kraji a v Senomatech a Šanově ve středních Čechách. 

7 min. čtení

Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) však o samotné stavbě přehrad zatím rozhodovat nebude, vyplývá z materiálu ministerstva zemědělství, který má ČTK k dispozici. Přehrady by měly pomoci se zásobováním vodou v době sucha.

 

"Cílem předkládaného materiálu není rozhodnout o tom, že mají být zahájeny stavby jednotlivých vodních děl, ale uložit příslušným orgánům úkol prověření realizovatelnosti záměrů, a to také s ohledem na územní plánování a ostatní složky, které do procesu vstupují," píše se v materiálu. Podle něj je nezbytné začít s přípravou již nyní, protože v ČR od prvního záměru k postavení obvykle uplyne 20 let.

Pěčínská nádrž by stála na Zdobnici v území Rychnova nad Kněžnou. Během sucha by posilovala zdroje v povodí horního a středního Labe pro zajišťování vodního zásobování Hradce Králové. Podle ministerstva by navíc při povodních mohla ochránit zástavbu podél řeky Zdobnice. O stavbě se podle materiálu uvažovalo již v roce 1902. "Následný původní záměr uvedený v již neplatném Směrném vodohospodářském plánu předpokládal výstavbu vodní nádrže s objemem 65,02 milionu m3 a zatopenou plochou dosahující téměř 250 hektarů," píše resort. Nyní se počítá s maximální zatopením 80 hektarů s potenciálním objemem nádrže 17,1 milionu kubíků.

Vlachovická přehrada by mohla stát na Vláře, kde by pomáhala se zásobováním pitnou vodou i pro Zlínsko a Uherskohradišťsko. "Je počítáno s převodem vody ze Smolinky, Klobouckého potoka a Senice," píše ministerstvo. Lokalita zasahuje do pěti lokálních biokoridorů a tří lokálních biocenter s výskytem některých ohrožených druhů.

Další dvě přehrady na Rakovnickém a Kolešovickém potoce jsou menší. Měly by pomáhat k nadlepšování průtoků při suchu a posílit tamní podzemní vody. Voda by také v nich by také mohla pomoci zemědělcům se závlahou. Ekonomické náklady na stavbu materiál neodhaduje.

V ČR je nyní 65 lokalit, tzv. hájených míst, kde by se potenciálně mohly přehrady vytvořit. Všechna nejaktuálnější čtyři místa jsou minimálně zastavěná.

Vláda loni v červenci schválila koncepci, která by měla vést k lepšímu hospodaření s vodou. Podle dokumentu by receptem na boj proti suchu mělo být lepší zavlažování, využití dešťové vody, šetření s vodou a její zadržování. Dokument obsahuje přes 50 úkolů pro ministerstva a úřady a počítá i se zvýšením poplatků za odběr podzemní vody.

Stát by například letos mohl modelově vyzkoušet na pilotním projektu na Rakovnicku, jak by fungovala státní správa při ohrožení suchem. Region je jednou z nejohroženějších oblastí, sucho tam dlouhodobě snižuje například výnosy plodin. Oblast také trpí požáry, město zakázalo během loňských letních měsíců vstup lidí do lesů.

Navrhované přehrady:

 
název lokality státní podnik Povodí kraj vodní tok plocha lokality (ha) objem nádrže (mil. metrů krychlových) počet domů
Pečín Labe  Královéhradecký Zdobnice 80,0 17,1 8
Vlachovice

Moravy

Zlínský Vlára 156,3 19,4 5
Senomaty Vltavy Středočeský Kolešovický 25,6 0,7 0
Šanov Vltavy Středočeský Rakovnický 22,2 0,5 0

 

 

Foto: Wikipedia, Packa, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme