Vláda schválila kvůli povodním více peněz pro zemědělství

Vláda včera schválila navýšení letošního rozpočtu ministerstva zemědělství úřadu o 2,1 miliardy korun. Peníze jsou určeny na odstranění škod po letošních povodních. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom včera informoval ministr zemědělství Miroslav Toman. Peníze by podle Tomana mělo ministerstvo získat mimo jiné z rezerv rozpočtu.

3 min. čtení

Celkové škody, které vodní živel napáchal na zemědělském, lesním a státním vodohospodářském majetku ministerstvo vyčíslilo na 3,28 miliardy korun.

Bez posílení rozpočtu MZe o 2,113 miliardy korun nebude prý odstranění povodňových škod v resortu možné, protože ani ministerstvo ani poškozené subjekty nedisponují dostatečnými finančními prostředky.

Největší část požadovaných peněz, 1,350 miliardy Kč, má být určena na odstranění škod na vodohospodářské infrastruktuře. Na škody v zemědělství má směřovat 735 milionů korun, obnova lesů si vyžádá navíc 28 milionů korun. Letošní rozpočet MZe před požadovaným navýšením počítá s celkovými výdaji ve výši 44,1 miliardy korun.

U škod na vodohospodářském majetku hodlá MZe poskytovat pomoc v rámci schválených programů. Kompenzace budou vyplaceny subjektům na základě komisemi skutečně zjištěných škod.

"K finančnímu řešení škod na zemědělském a lesním majetku budou potřebné konzultace s Evropskou komisí," stojí v materiálu. Případné příspěvky budou totiž muset být v Bruselu notifikovány jako veřejná podpora. To dnes potvrdil i Toman.

Peníze na obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací mají být poskytnuty na základě Strategie obnovy dotčených území, jejíž přípravu ministerstvo koordinuje.

 

Zdroj: Wikipedia, Jagro, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme