Vimperk bude mít kvalitnější vodu, pokud dostane dotaci

Zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatele Vimperku by v příštích letech měla zajistit rekonstrukce existující úpravny vody v Brloze. To ale pouze s předpokladem investovat necelých čtyřiceti milionů korun včetně daně z přidané hodnoty.

3 min. čtení

Podle starosty Vimperku Bohumila Petráška bude valná většina nákladů směřována do obnovy technologie, jakou se voda upravuje.

Několik dnů před koncem loňského roku schválila rada města Vimperk vypsání zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku týkající se právě úpravny vody. "Jedná se o obměnu technologie na úpravně, abychom se vyrovnali i s přísnějšími podmínkami Evropské unie týkající se kvality dodávané pitné vody," uvedl starosta. V zápětí ale dodal, že kvalitou odpovídá pitná voda z Brlohu i dnes platným podmínkám bez problémů, a to především díky obsluze úpravny.


Zakázku bude město zveřejňovat na centrální adrese, jelikož se jedná o veřejnou zakázku většího rozsahu, což jsou ty zakázky, které překračují svými náklady dvacet milionů korun včetně DPH.

Rekonstrukce by měla svým charakterem připomínat rekonstrukci čistírny odpadních vod, kdy stavební práce budou tvořit minimální část zakázky a převážná většina z ní se bude týkat nové technologie.

"Podmínkou žádosti o dotace je, že bychom měli mít minimálně vypsané výběrové řízení na dodavatele, což se stalo. S největší pravděpodobností u dotace pak bude podmínkou předložení podepsané smlouvy s konkrétní částkou za realizaci. Ve smlouvě s dodavatelem ale určitě bude z naší strany podmínka, že akce se uskuteční výhradně jen ve chvíli, pokud na to dostaneme přidělenu dotaci," zdůraznil starosta.

Foto: Wikipedia, Sokoljan, licence


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme