Víme, co pijeme – úvod

Pokud chceme zjistit, jaká je aktuální kvalita pitné vody ve vašem městě městě, stačí navštívit www stránky vodárenských společností. Ne všichni jsou ale chemici a odborným výrazům ve výsledcích nemusí rozumět. Proto na našem webu Vodarenstvi.cz přicházíme se seriálem, který vám srozumitelnou formou pomůže zorientovat se ve zmiňovaných datech.

3 min. čtení

Hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody, pro které zákon používá pojem „jakost pitné vody“, jsou požadavky uvedené jako hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů, uvedené v platné vyhlášce pro pitnou vodu (vyhláška č. 252/2004 Sb. v platném znění). Vyhláška také upravuje požadavky na pitnou a teplou vodu, a zároveň i četnost a rozsah kontrol pitné vody. Celkem obsahuje třiašedesát ukazatelů její jakosti.  

Hygienické limity
Hygienické limity mají několik stupňů – jsou to nejvyšší mezní hodnoty, mezní hodnoty a doporučené hodnoty – které nám pomáhají rozlišit zdravotní ukazatele.

Pokud objevíme, že naše voda překračuje nejvyšší mezní hodnoty, znamená to, že po jejich překročení  existuje významné riziko při použití této vody jako pitné. Neurčí-li samozřejmě orgán ochrany veřejného zdraví jinak.

Mezní hodnoty vody a jejich překročení pro nás obvykle nepředstavuje akutní zdravotní problém.

Doporučené hodnoty pak jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky.

V příštím díle se již budeme věnovat konkrétnímu stanovení hygienických limitů – nejprve mikrobiologických ukazatelů nezávadnosti pitné vody.


Zdroj: (teč)

Zdroj: (teč)

Doporučujeme