Více než dva a čtvrt milionu korun bylo již rozdáno v projektu Minigranty

Při včerejším slavnostním vyhlášení projektu „Minigranty 2019“ v prostorách Domova dobré vůle na Nouzově bylo rozdáno téměř 275 tisíc korun mezi 12 úspěšných projektů zaměstnanců společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS). 

5 min. čtení

Za dvanáct let, co Minigranty Nadačního fondu Veolia existují, podpořil nadační fond na 97 projektů zaměstnanců SVAS v celkové finanční částce 2 321 634 Kč.

„Je potěšující, že je pořád dost zaměstnanců SVAS, kteří věnují svůj volný čas pomoci druhým, ať je to ve sportovním klubu, u dobrovolných hasičů či v neziskových organizacích,“
sdělil Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS. „Rok od roku jsou projekty velmi zajímavé. Nejvíce hodnotím to, že některé podpořené projekty jsou organizací, se kterými již několik let spolupracujeme formou firemního dobrovolnictví,“ upřesnil Pavel Pobříslo.

„Žádosti zaměstnanců v rámci skupiny Veolia byly co do zaměření opět velmi pestré. Největší počet vybraných projektů (38 %) pomáhá znevýhodněným skupinám obyvatel (senioři, děti vyrůstající mimo klasickou rodinu, fyzicky či mentálně handicapovaní). Druhou velkou skupinu představují projekty zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže (31 %). Podpořeny byly také projekty rozvíjející komunitní život a prostředí, projekty zabývající se životním prostředím, osvětou a vzděláváním,“ uvedla při včerejším předávání Minigrantů Mgr. Vendula Valentová, ředitelka NF Veolia.

„Příspěvek, který získal náš potápěčský klub, je na doplnění chybějícího potápěčského vybavení nutného pro výuku plavání a potápění mládeže“, řekl Miroslav Jiran z provozu kanalizace Mělník. „Ten, kdo slyší o potápěčském klubu, se těší, že se bude hned potápět. Ale výcvik je z 80% výuka správného plavání a až pak zbývajících 20% výcviku je vlastní ponor. I když se to nezdá, naučit se pořádně plavat, je velmi namáhavé a tak někteří, kteří přijdou k nám do klubu s představou rychlého ponoru, jsou nemile překvapeni,“ vysvětlil Miroslav Jiran.

Velkým pozitivem byla skutečnost, že o Minigranty projevili zájem zástupci snad všech profesí, které v našich společnostech v rámci skupiny Veolia existují od těch nejvyšších (odborní ředitelé), přes manažerské, či referentské až po profese z našich provozů (montér, zámečník, zaměstnanci provozu kanalizace, elektrikář či účetní).

Minigranty svou podstatou přispívají k rozvoji českého firemního dobrovolnictví. Vytváří příležitost pro dobré skutky a radost ze sdílení, která k dobrovolnictví neodmyslitelně patří.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme