Více než 9 mil.Kč do rekonstrukce vodovodní i kanalizační sítě ve Vrchlického ulici ve Frýdku-Místku

V plném proudu jsou v současnosti práce ve Vrchlického ulici ve Frýdku-Místku. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investuje do obnovy kanalizace i vodovodu z roku 1963. Práce začaly na konci dubna, hotovo by mělo být na konci července letošního roku.

3 min. čtení

Téměř 330 metrů kanalizace a 353 metrů vodovodního řadu projde kompletní rekonstrukcí.

Obě sítě pocházejí z roku 1963, a především stav betonové kanalizace v profilu DN 300 vyvolal potřebu zahájit investiční akci, při které bude současně vystavěn nový vodovodní řad v délce 353 metrů z tvárné litiny v profilu DN 80 oproti původní šedé litině. Zároveň bude provedeno přepojení tří plastových vodovodních přípojek a výměna třinácti ocelových přípojek v plné délce.

„Vzhledem k tomu, že výměnou kanalizace dojde ke kolizi s vodovodním řadem a mohlo by dojít k negativnímu ovlivnění technického stavu vodovodního potrubí vlivem stavební činnosti a pohybu stavebních strojů, je nutné rekonstruovat i vodovod. V případě investičních akcí tohoto typu se vždy snažíme práce na obou typech sítí koordinovat. Kromě ekonomické efektivity jde také o to, co nejméně omezit život lidí v dané lokalitě,“ říká technický ředitel společnosti SmVaK Martin Veselý.

V průběhu rekonstrukce bude vyměněno 182 metrů betonové kanalizace profilu DN 300 za potrubí stejného profilu z polypropylenu ve stávající trase.
Zároveň bude obměněno osm revizních šachet a rekonstruováno šestnáct kanalizačních přípojek v celkové délce 145 metrů včetně domovních revizních šachet.

Společnost SmVaK investovala za posledních dvacet let do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury zhruba 9,3 miliardy korun, což představuje ročně 442 milionů korun. Od roku 2008 se tato částka drží nad půlmiliardou korun ročně. Letos dosáhne s 550 milióny korun nejvyšší hodnoty v historii společnosti.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme