VHS chystá letos v Turnově vodohospodářské stavby za 120 milionů korun

Vodohospodářské akce za bezmála 120 milionů korun uskuteční letos v Turnově na Semilsku Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS). Zaměřené jsou hlavně na zlepšení zásobování pitnou vodou. Na financování se bude podílet VHS, město, Liberecký kraj a 46 milionů se na projekty podařilo získat z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. 

4 min. čtení

ČTK o tom informoval předseda rady Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk.

Největší akcí bude letos projekt, jehož cílem je zlepšení kvality vody v průmyslové zóně Vesecko a nedalekých Ohrazenicích, stát to má zhruba 72 milionů korun. "Chceme odstranit mírně nadlimitní hodnoty manganu z vodovodní sítě v přilehlých lokalitách. Nově budou postaveny zásobní vodovodní řady do firem v průmyslové zóně a od nich nové přivaděče až k centrálním vodojemům na Ohrazenicích," popsal projekt Hejduk. Dva velké vodojemy čeká podle něj kompletní rekonstrukce a současně vedle nich vyroste další věžový zásobník na vodu. Práce by měly začít v březnu. "Složitá investice skončí až v polovině příštího roku obnovou komunikací," dodal Hejduk.

Už loni na podzim začaly práce na rekonstrukci úpravny vody v Turnově – Nudvojovicích, investice za zhruba 47 milionů korun by měla skončit letos na podzim.
Úpravna je druhým hlavním zdrojem pitné vody pro Turnov a okolní napojené obce. "Klíčovou roli získávají Nudvojovice zejména v době, kdy je hlavní vodní zdroj, kterým jsou studny v Dolánkách, postižen silným zákalem. Ten vzniká většinou po velkých deštích a při povodňových stavech," uvedl Hejduk. Dolánky se podle něj musí v takových případech odstavit a z Nudvojovic je pak hlavní místo zásobování pitnou vodou celého Turnovska.

VHS Turnov sdružuje šest měst a 14 obcí Semilska a Jablonecka. Velkou akcí v Turnově bude podle Hejduka letos také první část rekonstrukce sítí v zadní části Nádražní ulice a v navazujících Ohrazenicích. "Tam vyměníme v termínu od března do konce letních prázdnin vodohospodářské sítě, aby v příštím roce mohl Liberecký kraj zcela přeměnit vozovku a chodníky. A až poté se společně přesuneme do složité oblasti podjezdu na Přepeřskou ulici," řekl Hejduk. VHS chce také ve spolupráci se společností SčVK zajistit likvidaci centrálního septiku v Čisté ulici nebo modernizovat kogenerační jednotku na čistírně odpadních vod.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme