Veolia vyprojektuje a vybuduje ve Švédsku „čistírnu budoucnosti"

Borås, druhé největší město na západě Švédska, pověřilo Veolii vyprojektováním a vybudováním inovativního provozního závodu na čištění odpadních vod s využitím nejmodernějších technologií. Tato exemplární čistírna odpadních vod bude vzorem hodným následování, pokud jde o energetickou účinnost a ohleduplný přístup k životnímu prostředí.  

5 min. čtení

Nová čistírna odpadních vod o kapacitě 210 000 ekvivalentních obyvatel vyroste na jihu Boråsu a její předání proběhne v listopadu 2018. Provozovna bude využívat nejmodernější technologie, které přispějí k nízké uhlíkové stopě, a bude schopná produkovat čistírenské kaly s maximálním energetickým potenciálem, jež zužitkuje nedaleká bioplynová stanice. Biologické čištění odpadních vod umožní separaci fosforu obsaženého v čistírenských kalech a jeho další využití jako hnojiva. Závod bude plně řízen kontrolním[1] a monitorovacím systémem, který umožní nepřetržitou optimalizaci provozu ČOV s ohledem na environmentální, energetické a ekonomické požadavky.

Cíl: vytvoření města „s nulovým podílem energie z fosilních zdrojů"
V 60. letech minulého století se Borås zapojil do procesu udržitelného rozvoje s nízkou uhlíkovou stopou. Veolia tomuto městu poskytuje při realizaci jeho ambiciózního cíle již více než deset let potřebnou podporu prostřednictvím provozování komunální soustavy dálkového vytápění a rozvodu chladu. V roce 2010 zde Veolia vybudovala úložiště tepla o kapacitě 37 000 m3 (největší v Evropě), aby se město mohlo vypořádat se sezónními výkyvy spotřeby tepelné energie a se zimními špičkami, aniž by bylo nuceno využívat energie z fosilních zdrojů.

„Angažovaný přístup, motivace a odhodlání, které Veolia prokázala, jsou zárukou toho, že v Boråsu vznikne čistírna odpadních vod splňující nejnáročnější ekologické standardy," uvedl Gunnar Peters, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Borås Energi och Miljö (BEM).

Pierre Ribaute, výkonný viceprezident Veolie Water Technologies, prohlásil: „Veolia spolupracuje již několik let s městem Borås v oblasti snižování jeho uhlíkové stopy. Veolia, která je světovým pojmem v oblasti optimálního managementu přírodních zdrojů, je ideálním partnerem obcí a podniků pro zavádění globální strategie hospodaření s vodou, nakládání s odpady a hospodaření s energií. Jsme velmi hrdí na to, že jsme byli pověřeni zpracováním projektu a vybudováním nové udržitelné čistírny odpadních vod v Boråsu, a těšíme se na další pokračování této skvělé partnerské spolupráce."


Zdroj: Veolia

Zdroj: Veolia

Doporučujeme