Veolia Voda podepsala smlouvu s New Yorkem

Veolia Voda uzavřela v Paříži partnerskou smlouvu s New York city na podporu optimalizace kvality jeho veřejných vodovodů a kanalizací.  

2 min. čtení

V první fázi Veolia Voda vyhonocuje stávající výkon vodovodů a kanalizací, přičemž navrhuje inovace, které mají za cíl zvýšit výkonnost a snížit přitom provozní náklady. Jakmile bude tato fáze dokončena, New York vyhodnotí, zda Veolii povolá i pro druhou fázi, jejíž období se odhaduje na čtyři roky a jejíž náplní by byla ze strany Veolie naprostá optimalizace výkonu místních vodovodních a kanalizačních služeb. Hlavní misí je celkové zlepšení jejich chodu, produktivity, efektivity a úrovně. Po renovaci systému by pak Veolia Voda v New Yorku fungovala i nadále s využitím svých vlastních zaměstnanců.

Veolia má v plánu především zlepšit provozní výkonnost New Yorských kanalizací a zároveň také snížit jejich náklady. Vytyčila si přitom ambiciózní cíl uspořit ročně 100 až 200 000 000 dolarů.

Smlouva s New Yorkem je krásným příkladem spolupráce nového typu, které chce Veolia Voda nabízet rozhodčím orgánům. Těm pak umožní těžit ze svých zkušeností. Nabízí zlepšení výkonu služeb, doporučení nových technických, technologických i logistických řešení, zachování enviromentálních rizik pod kontrolou a snížení provozních nákladů.

Foto: Wikipedie: Bernd Untiedt

 


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme