Veolia pokračuje v úzké spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze

I v roce 2022  podpořila VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA finančně i technicky vybrané studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kteří se aktivně zúčastnili dalšího ročníku prezentací svých odborných práci v rámci Studentské vědeckotechnické konference.

1 min. čtení

Soutěž proběhla 24. listopadu v přednáškových a posterových sekcích. Odborné práce se věnovaly zcela aktuálním tématům, mezi které patří například zvyšování energetické soběstačnosti čistíren odpadních vod, odstraňování mikropolutantů či efektivní ochrana proti přenosu antibiotické reference.

“Každým rokem se zvyšuje kvalita práci studentů a je skvělé, že naše společnosti v ČR mohou přispět k inovacím v oboru,” zhodnotil letošní ročník technický a obchodni ředitel Veolia pro oblast vody Ondřej Beneš.

Sborník prací Studentské vědeckotechnické konference u letošního i předchozích ročníků je ke stažení zde.

Zdroj: redakce

Doporučujeme