Veolia partnerem dekarbonizace Hongkongu, projekt dosáhne výše 2 miliard eur

Veolia vybuduje v Hongkongu nejmodernější úložiště nerecyklovatelného odpadu, ze kterého bude získáván metan.

4 min. čtení

Zachycený metan bude přeměněn na zelenou elektřinu, která plně pokryje potřeby provozu. 

Další vzniklé suroviny pak využije hongkongské stavebnictví. Díky projektu se během dvaceti let sníží emise v regionu o 10 milionů tun CO2.  

Co to je WENTX?

Zkratka pro West New Territories Extension – nejnovější projekt, který zahrnuje návrh, výstavbu a provoz nejmodernější úložiště dále nerecyklovatelného odpadu v oblasti Nim Wan v Hongkongu. Veolia na projektu spolupracuje s Hongkongským ministerstvem pro ochranu životního prostředí (EPD). Partnerem projektu v hodnotě 2 miliard euro je i čínská vláda. 

WENTX zpracuje během dvaceti let až 90 milionů tun již nerecyklovatelného odpadu. Svým rozsahem půjde vůbec o největší úložiště, které Veolia v Hongkongu provozuje. Použité technologie garantují 90% míru zachycování metanu, což výrazně přispěje ke snížení uhlíkové stopy Hongkongu. Ambiciozním cílem přitom je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a zabránit vzniku přibližně 10 milionům tun CO2. 

Zaměřeno na oběhové hospodářství

Projekt se stane skvělým příkladem implementace oběhového hospodářství do praxe. Sto procent své spotřeby zde bude pokryto zelenou elektřinou vyrobenou ze zachyceného metanu. Přebytečný bioplyn bude navíc možné využít v komunální síti ve formě elektřiny nebo plynu. WENTX bude produkovat také další suroviny pro stavebnictví. Nově vzniklé suroviny nahradí horniny, které bylo třeba dosud importovat.

Ekologická řešení přispívají k uhlíkové neutralitě

„Jsme velmi hrdí na to, že se podílíme na tomto důležitém projektu, který přispívá k udržitelné a nízkouhlíkové budoucnosti Hongkongu. Ambiciozním cílem Hongkongu je do roku 2050 dosáhnout  uhlíkové neutrality. Naše ekologická řešení pomohou tento významný milník ekologické transformace regionu splnit,“ uvedla Estelle Brachlianoff, generální ředitelka skupiny Veolia.

Veolia v Hongkongu působí již více než 30 let. Zaměřuje se na udržitelný rozvoj města realizací projektů v oblasti odpadů a energetiky. Dlouhodobě přispívá k zachování zdrojů, ochraně životního prostředí, recyklaci a udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji. V regionu vybudovala největší spalovnu čistíren kalů z čistíren odpadních vod na světě a zajistila tak energeticky účinné zpracování městských čistírenských kalů. V loňském roce v regionu zpracovala 5,9 milionu tun odpadu.

Foto: Wikipedia, By Minghong – Own work, CC BY-SA 4.0

Doporučujeme