Velký Dvůr u Pohořelic na Brněnsku má novou kanalizaci za více než 40 milionů korun

Novou kanalizaci v celkové délce 4,5 kilometru se šesti čerpacími stanicemi na splaškovou vodu má Velký Dvůr u Pohořelic na Brněnsku. Celkové náklady přesáhly 40 milionů korun, městu se podařilo získat dotaci 23,5 milionu ze Státního fondu životního prostředí. Vodovody a kanalizace, které síť provozují, o tom informovaly v tiskové zprávě.

1 min. čtení

„VaK Břeclav, coby budoucí provozovatel kanalizace, uzavřel smlouvu s městem Pohořelice, které dlouhodobě velmi stálo o vybudování splaškové kanalizace v této místní části. Proto naše město uhradilo veškeré další výdaje spojené se stavbou mimo dotaci od SFŽP,“ uvedl starosta Pohořelic Miroslav Novák (ODS). Ve Velkém Dvoře zatím kanalizace nebyla.

Práce trvaly rok a půl, začaly v červnu 2021 a loni v listopadu skončily. Nyní byla stavba předána do užívání. Z celého Velkého Dvora vede kanalizace v celkové délce více než 4,5 kilometru, z toho splašková kanalizace má 1,5 kilometru a výtlaky 2,8 kilometru. Zbytek jsou pak odbočky a domovní přípojky. Součástí je také šest čerpacích stanic, které odvádějí splaškovou vodu do gravitační kanalizace města Pohořelice.

Autor: ČTK

Foto: Wikipedia

Doporučujeme