Velká výstavba kanalizace v Ústí nad Orlicí

V Ústí nad Orlicí již brzy odstartuje projekt, který je největší investicí v historii městské společnosti Tepvos a nejnákladnější akcí probíhající ve městě za poslední léta.

3 min. čtení
Už v květnu začíná nákladná výstavba kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod. Tepvos, jehož stoprocentním vlastníkem je město Ústí, nyní podepsal smlouvu se zhotovitelem a na základě výběrového řízení je jím stalo sdružení firem SMP CZ, VCES, Hochtief CZ z Prahy a A.B.V. z Ústí nad Orlicí.

Na výstavbu padne tři čtvrtě miliadry korun. Náklady na stavbu jsou odhadovány na zhruba 750 až 800 milionů korun a ze sedmdesáti procent budou kryty z prostředků Evropské unie poskytnutých v rámci Operačního programu životního prostředí. Zbylou část uhradí Tepvos ze svých zdrojů, společnost si vezme bankovní úvěr a půjčku od Státního fondu životního prostředí. „V této době po podpisu smlouvy se zhotovitelem se začal zpracovávat harmonogram.

Do měsíce bude jasné, kdy a kde práce začnou,uvedl pro Deník.cz jednatel společnosti Václav Knejp. Projekt zahrnuje rekonstrukci kanalizace a stavbu nové v Ústí nad Orlicí, rekonstrukci zdejší čistírny odpadních vod, jeho součástí bude i výstavba nové kanalizace v Dlouhé Třebové.

Tepvos také očekává, že se vybuduje kolem pěti set nových kanalizačních přípojek. Ačkoliv majitelům nemovitostí s prastarými septiky a netěsnícími žumpami hrozí, že budou v budoucnu postihováni, ne všichni si už s Tepvosem napojení na kanalizaci dohodli. „Je určité procento lidí, kteří se nerozhodli a nekontaktovali nás, ačkoliv by se měli připojit. My je budeme znovu oslovovat a tuto možnost budou mít, než k nim stavba dorazí,“ dodal Václav Knejp. Dokončení stavebních prací se předpokládá v roce 2014. Poté projde čistička ročním zkušebním provozem.

Foto: DENIK/Slávka Petráková


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme