Ve Vltavě se uskuteční testovací pokus

Povodí Vltavy oznámilo, že chystá na 17.dubna testovací pokus, který bude zjišťovat, jak rychle se ve Vltavě šíří havarijní znečištění. Přečtěte si, jak takové testování probíhá.

2 min. čtení

Pokus se uskuteční pod Vodním dílem Vrané nad Vltavou, kde bude aplikována stopovací látka sulforhodamin G. Sulforhodamin G je látka, která vykazuje vysokou intenzitu fluorescence, takže je velmi dobře viditelná, přitom je toxikologicky nezávadná. Lze ji dobře detekovat pomocí optoelektronických sond nebo laboratorní analýzou v oblasti nanogramů a je velmi vhodná pro stopovací pokusy na dlouhých úsecích vodních toků.

Výsledky pokusu budou následně, v případě vzniku havarijního znečištění vody ve Vltavě, využity pro včasnou informovanost subjektů nacházejících se směrem po toku a pro přijmutí opatření k nápravě či úplné eliminaci škod.

 

Podobné výzkumy se úspěšně prováděly na Labi v letech 1997 až 2005. Úspěšně zde provedli celkem 9 stopovacích pokusů s touto látkou, z toho 4 na českém území. Stopovací látka způsobí v místě aplikace změnu barvy vody na červenou až oranžovou, ale toto zbarvení není po několika kilometrech již pouhým okem viditelné.

Kontakty pro informace o konání pokusu: Centrální vodohospodářský dispečink (724 067 719, 257 329 425)
Mgr. Jiří Vait – havarijní technik (724 453 422)

Zdroj: Povodí Vltavy

Foto: Wikipedia: Krokodyl


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme