Valná hromada JVS bilancovala loňský rok a zvolila členy představenstva a dozorčí rady 

Přestože loňská produkce pitné vody z Vodárenské soustavy jižní Čechy dosáhla 16,280 milionů m3 a naznačuje postupné zastavení snižování objemu její výroby a dodávky, stále jde o hodnoty limitně blízké technologickým a provozním minimům vodárenské soustavy. Na dnešní valné hromadě Jihočeského vodárenského vazu to uvedl Antonín Princ, předseda představenstva tohoto sdružení 269 měst a obcí. To je klíčovým producentem a distributorem pitné vody v kraji, kde ji dodává 173 obcím.

5 min. čtení

„Dosud se nepodařilo projednat všechny nové dohody s vlastníky spolupracujících vodovodů, zejména s největšími městy, která využívají své zdroje,“ dodal. To by významně pozitivně ovlivnilo průběžnou i celoroční produkci vodárenského svazu. 

Ten i přesto složitý loňský rok ovlivněný energetickou krizí, dopady války na Ukrajině a vysokou inflací zvládl, aniž by extrémně zatížil své odběratele a zákazníky. 

„Museli jsme přijmout řadu úsporných i bezpečnostních opatření. Plně se projevila správnost naší dlouhodobé strategie při nákupu silové elektřiny za fixované předkrizové ceny. Zejména díky stabilizaci energetických vstupů nebylo nutno v roce 2022 přistoupit k razantním změnám ceny vody předané a mohli jsme dodržet zásadu udržení růstu našich cen pod spotřebitelskou inflaci,“ řekl Antonín Princ.  

Cena vody předané vloni v průměru činila18,80 Kč/m3, letos 21,54 Kč/m3 bez DPH. 

JVS po několika letech ztrát loňský rok ukončil se ziskem 6,7 milionů Kč. Firma má 57 provozních zaměstnanců a vlastní jmění 2,3 miliardy Kč. Právě přiměřený zisk je jedním ze zdrojů obnovy jihočeské vodárenské soustavy, patřící k nejrozsáhlejším v zemi. Měří 556 km a na rozloze 6300 km2 pitnou vodou zásobuje přes 400 tisíc lidí.

Právě odolnost celé soustavy patří mezi významné priority JVS. Ten proto postupně obnovuje dálkové řady, z nichž některé jsou v provozu uložené v zemi více než 50 let a to včetně souvisejících technologií vodárenských objektů. Zásadní přitom je dostatek financí za veřejné podpory státu a EU. 

Loni svaz na investice vydal necelých 125 milionů korun a dalších téměř 19 milionů korun na opravy. V této době nedošlo k žádné mimořádné situaci ani výpadkům v zásobení. Naopak, podle potřeb některých měst byly vykryty výpadky jejich lokálních zdrojů. Kvalita dodávané pitné vody z vodárenské soustavy je trvale vysoká. Celoročně splňuje i limit pro „kojeneckou“ vodu. 

Valná hromada pro další čtyřleté období zvolila všech 21 členů dozorčí rady, složené ze zástupců okresů, a také 4 členy představenstva s pětiletým mandátem. To je tvořeno předsedou a zástupci sedmi okresních měst. Zvoleni byli Ing. Martin Stašek za České Budějovice, Ing. Arch. Robin Schinko za Český Krumlov, Mgr. Břetislav Hrdlička za Strakonice a Ing. Bc. Robert Zeman za Prachatice.

hlasovací práva jsou podle stanov JVS rozdělena mezi 269 členských obcí. Každá má jeden základní hlas a další hlas za každé celé dva tisíce registrovaných voličů. Celkem to je 397 hlasů.

Doporučujeme