Vallourec: Snižování dopadů na vodní zdroje pomocí Water Impact Indexu

Společnost Vallourec, specialista na výrobu trubek pro ropný a plynový průmysl, se již deset let zaměřuje na spotřebu vody. Pro sedm svých nejdůležitějších výrobních závodů Vallourec přejal nástroj vyvinutý společností Veolia.

2 min. čtení

MĚŘENÍ DOPADU NA VODNÍ ZDROJE
Vallourec využívá tzv. „Water Impact Index“ (WIIX), což je pomocný rozhodovací nástroj vyvinutý společností Veolia. WIIX umožňuje posuzovat dopady lidské činnosti na zdroje vody. Také nabízí metodologii správy využívaných zdrojů. Sedm nejdůležitějších závodů společnosti Vallourec bylo podrobeno kritériím Water Impact Indexu (WIIX): Saint-Saulve (dva závody, ocelárna a výrobna trubek) a Déville-lès-Rouen ve Francii, Mülheim a Rath v Německu, Youngstown ve Spojených státech a Belo Horizonte v Brazílii.

„Chceme překonat tradiční přístup, který je založený na množství odebrané vody v přírodě nebo v síti. Naším cílem je se soustředit na znalost dopadů, které má na lokální zdroj vody každý náš průmyslový závod, s dvojitým cílem hierarchizovat naše budoucí cíle a akční plány. Ty se týkají správy zdrojů.“, uvedl Jean-Louis Merveille, ředitel trvale udržitelného rozvoje ve společnosti Vallourec.

VALLOUREC OBJEKTIVIZUJE SVÉ KROKY

Tento přístup umožnil kvantifikovat a zvýraznit opravdové výzvy spojené s nedostatkem vody a její kvalitou v určitých regionech. Porovnáním několika instalací a operačních scénářů mohla skupina objektivizovat a ospravedlnit nutnost realizovaných kroků ve svých závodech nebo kroků, které bude nutné provést v budoucnosti.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme