VaK Zlín získal první dotaci a do infrastruktury letos investuje 100 milionů

Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín") s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 milionů korun. Jde o rekordní číslo za mnoho posledních let v historii zlínských vodáren.

4 min. čtení

VaK Zlín kontinuálně zvyšuje objem investičních prostředků, které vkládá do obnovy infrastruktury. Pro rok 2021 má naplánováno investovat 100 milionů korun. Prostředky se rozdělí mezí více než 40 projektů – cca 40 milionů korun do pitné vody, 30 milionů do odpadní vody a zbývajících 30 milionů půjde na technologie a případné neplánovaně vynucené investice.

Mezi největší akce patří vyřešení nedostatku vody a rekonstrukce infrastruktury v obci Řetechov. Mimo Řetechova spadá do akčního plánu VaKu na vyřešení „suchých" obcí také tlaková stanice Sehradice a Kašava.
V plánu je také rekonstrukce zlínské ulice Boněcko, v Otrokovicích ulice Janáčkova nebo výměna 1000 metrů potrubí v obci Žlutava.

Z největších projektů na odpadní vody půjde o čerpací stanici ve Veselé a její přepojení na čistírnu odpadních vod (cca 7,6 milionu korun), dobudování kanalizace v Lužkovicích či rekonstrukci kanalizace v Luhačovicích na ulici Družstevní.

V roce 2021 bude dokončena také strategická smluvní investice s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. – investice za celkem 20 milionů korun se týká zajištění fyzické i kybernetické bezpečnosti vodárenských objektů.

Další velmi důležitou položkou v rozpočtu VaKu je projekční příprava na budoucí rekonstrukce vodárenské infrastruktury.

Zcela nejvýznamnější pozici má příprava rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů Slušovice – Klečůvka – Zlín Beckov a v opačném směru potom Tlumačov – Malenovice. Tuto, pro celý Zlín zásadní stavbu, chce VaK Zlín zahájit také v letošním roce.

„Do roku 2021 jdeme ještě s další posilou v oblasti investic. Podařilo se nám po mnoha letech dosáhnout na první dotaci ministerstva zemědělství. To je významný posun v pozici VaKu," dodává Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.


Zdroj: VaK Zlín,
a.s.

Zdroj: VaK Zlín, a.s.

Doporučujeme