VaK Zlín bilancuje: 2019 – velmi úspěšný rok

Společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále jen „VaK Zlín") se mimořádně daří. Splnila ambiciózní cíle, znovu potvrdila rostoucí trend ve výši investic do vodárenské infrastruktury, dokončila dvě zásadní ekologické stavby, a i nadále plní roli společnosti s vysokou společenskou zodpovědností.

4 min. čtení

„V roce 2019 jsme splnili investiční plán a proinvestovali jsme 77 milionů korun ve 27 investičních akcích v pitné či odpadní vodě, celkem jsme mimo jiné zrekonstruovali přes 11 tisíc metrů potrubí", říká Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.

Mimo to investovala dalších více než 73 milionů korun MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen „MOVO").

Zrekonstruovány a uvedeny do provozu byly dvě zásadní ekologické stavby. MOVO ze svých zdrojů zaplatila a realizovala formou smluvní investice rekonstrukci čistírny odpadních vod v Luhačovicích a v Kašavě v celkovém objemu téměř 90 milionů korun. Obě akce mají mimořádný význam pro dané lokality.

Za projekt „Rekonstrukce úpravny vody Tlumačov", jehož výsledkem je nová vysoká úroveň úpravy vody, získal VaK Zlín nejvyšší ocenění v kategorii Vodohospodářská stavba roku ČR nad 50 milionů. Tento projekt byl také oceněn v soutěži Stavba roku 2018 Zlínského kraje, kde získal Hlavní cenu v oblasti dopravní, inženýrské a ekologické stavby.

Rok 2019 byl také rokem řady zajímavých sociálních projektů a společenských akcí – VaK Zlín uspořádal sbírku plyšáků pro složky IZS, Den otevřených dveří v DSZO a úpravně vody na Klečůvce, podpořil Světový den dárců krve, nákupem trampolíny zpříjemnil volný čas dětem v DD a ZŠ Vizovice, sbíral kabelky pro Kabelkový veletrh v Naději Otrokovice a navázal spolupráci s Korunkou Luhačovice. V rámci projektu Tvoříme Zlín VaK Zlín zprovoznil další pítko u cyklostezky na ulici Sokolská.

„Všechny hodnocené parametry mají pozitivní směr. Smlouva s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. je nastavena tak, že patří k nejlepším v České republice, vylepšujeme společenský obraz společnosti. Nejdůležitější ale stále je, že máme dostatek kvalitní vody pro naších 170 tisíc odběratelů za cenu pod průměrem ČR", dodává Svatopluk Březík.


Zdroj: Vak Zlín,
a.s.

Zdroj: Vak Zlín, a.s.

Doporučujeme