VAKHK: Nová kanalizace v obci Předměřice nad Labem a okrajové části Plotiště nad Labem

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové vybudovala v obci Předměřice nad Labem kanalizaci, která převede a vyčistí odpadní vody z této obce na centrální čistírně odpadních vod v Hradci Králové.

3 min. čtení

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. získala v říjnu 2014 z Ministerstva zemědělství ČR dotaci na spolufinancování výstavby kanalizace v Předměřicích nad Labem. Náklady stavby činily 58,4 mil. Kč, z čehož státní dotace pokryla celkem 22,4 mil. Kč, příspěvek obce Předměřice nad Labem byl 5,6 mil. Kč a města Hradec Králové poskytlo 2,4 mil. Kč. Zbylou část ve výši 28 mil. Kč uhradila ze svých zdrojů Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Součástí projektu je i tlaková kanalizace pro napojení 11 nemovitostí v místní části statutárního města Hradec Králové – Plotiště.

Celkově bylo postaveno 5,8 km stok a 6 čerpacích stanic. Stavbu prováděl dodavatel Sdružení Předměřice, složený z firem VCES, a. s., VAK STAVBY, spol. s r. o., VODOEKOSTAV s. r. o. a STAVOKA Hradec Králové, a.s. Stavba byla dokončena v září letošního roku a kolaudační souhlas byl vydán 16. listopadu 2015. Do trvalého provozu bude kanalizace uvedena od 1. ledna 2016.

Cílem projektu je, aby odpadní vody z obce Předměřice nad Labem a okrajové části Plotiště nad Labem byly čerpány do kanalizačního systému města Hradec Králové,
jehož čistírna odpadních vod splňuje nejpřísnější požadavky evropské a národní legislativy. Provozovatelem kanalizace bude společnost Královéhradecká provozní, a.s. Celkem bude na novou kanalizaci napojeno více než 1400 obyvatel.

 


Zdroj: VAKHK

Zdroj: VAKHK

Doporučujeme