VAK Mladá Boleslav: ceny vodného a stočného pro rok 2010

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. rozhodlo o úpravě cen vodného a stočného s účinností od 1.1.2010.

4 min. čtení
Změna cen se pohybuje na průměrné úrovni 1,9% bez DPH.

Ceny bez DPH
vodné 32,04 Kč/m3      
stočné 29,64 Kč/m3  
celkem 61,68 Kč/m

Ceny včetně DPH 10%
vodné 35,24 Kč/m3 
stočné 32,60 Kč/m3 
celkem 67,84 Kč/m3 
 
Cenu s DPH ovlivňuje narůst DPH z 9% na 10%. Předseda představenstva Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Ing. Jan Sedláček k nárůstu cen dodává: "Významnou položku nárůstu při celkově vysokém podílu fixních nákladů tvoří nárůst odpisů z nově zařazeného majetku z Projektu Mladoboleslavsko – dobudování kanalizace v pěti městech regionu (Kosmonosy, Benátky nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem a Mladá Boleslav) a rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod v Mladé Boleslavi I – Neuberk."

V rámci zmiňovaného projektu je vybudováno:
– 853 veřejných částí kanalizačních přípojek o celkové délce 4,72 km
– 22,64 km gravitačních a tlakových kanalizačních stok
– 12 přečerpacích stanic odpadních vod
– 1,98 km přeložek vodovodních řadů.
Z celkových nákladů projektu ve výši téměř 20 mil EUR je hrazeno z dotace z Fondu soudržnosti maximálně 12,3 mil EUR, půjčkou ze SFŽP maximálně 29 mil. Kč. Na zbylé výši se finančně podílela zúčastněná města a investor Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav vlastními zdroji.
 

Významným faktorem, který ovlivňuje cenu vodného a stočného, je také množství odebrané vody. Pro rok 2010 je předpokládán značný pokles spotřeb – o 6,3% ve vodném a o 4,9% ve stočném.

Průměrná denní spotřeba na jednoho obyvatele v působnosti akciové společnosti Vodovody a kanalizace činí 105,2 l/osobu a den.

Zvýšení cen při této spotřebě představuje u průměrné domácnosti (3,5 obyv.) zvýšení výdajů:
– u vodného o cca 5,3 Kč včetně DPH za měsíc
– u stočného o cca 5,3 Kč včetně DPH za měsíc
Dodávka 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění zatěžuje odběratele cca 7 haléři.

Zdroj: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav

Doporučujeme