VaK Kroměříž opraví úpravnu vody v Kroměříži za 193 mil. Kč

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž letos zahájí rekonstrukci úpravny vody v Kroměříži, která je v provozu bezmála 30 let. Hlavním cílem investice za 193 milionů korun je snížení provozních nákladů, vyšší zabezpečení a spolehlivost v dodávce vody a její kvalitě.

3 min. čtení

Technologie jsou na hranici životnosti, řekl dnes ČTK ředitel společnosti Ladislav Lejsal. "Provozní náklady na provozování úpravny vody se díky investici sníží o několik milionů korun ročně. Kdybychom ji nerekonstruovali, každým rokem bychom museli investovat nemalé peníze," poznamenal Lejsal.

Úpravna vody má kapacitou 170 litrů za sekundu. Na její rekonstrukci podnik získal 106,5 milionu Kč z evropských fondů a 6,3 milionu ze Státního fondu životního prostředí ČR. Od něj kroměřížské vodovody a kanalizace získaly i půjčku 12,5 milionu korun. Zbylou část peněz uhradí ze svého rozpočtu. "Počítáme, že práce začnou letos v září, termín dokončení je rok 2013," doplnil ředitel.

Společnost nyní rekonstruuje čistírnu odpadních vod v Chropyni. Investice, kterou stavbaři zahájili loni v listopadu, přijde na 74 milionů korun. Evropská dotace činí 47,7 milionu korun, státní příspěvek 2,8 milionu korun. Po dokončení v březnu 2012 čistírna bude splňovat náročné požadavky Evropské unie a nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. Díky zvýšení kapacity se na ni mohou napojit i obce Kyselovice a Žalkovice.

Podle Lejsala v budoucnu bude nutné rekonstruovat vodovodní přivaděč z úpravny vody v Kroměříži přes Hulín, Holešov, do Bystřice pod Hostýnem. "Přivaděče mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem jsou z osinkocementového materiálu. Vzhledem k finančním možnostem společnosti budeme hledat vhodný program pro poskytnutí dotace na jejich rekonstrukce," dodal Lejsal.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž provozuje 596 kilometrů vodovodního potrubí a 272 kilometrů kanalizační sítě. Jejím největším akcionářem je město Kroměříž. Uplynulý rok firma uzavřela se ziskem 13,4 milionu Kč, výkony dosáhly 278 milionu Kč.

Foto: Wikipedie, Pernak, licence GNU


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme