VAK Hradec Králové zvýší kapacity úpravny vody z Orlice o dvě třetiny

Rozsáhlou rekonstrukcí úpravny vody šetří vodárny peněženky zákazníků 
a navíc mají jistotu, že bude dost vody i během sucha. 
Zhruba v polovině probíhajících prací navštívil právě rekonstruovanou úpravnu vody Hradec Králové ministr zemědělství Miroslav Toman.

5 min. čtení

Na místě také jednal s představiteli vodohospodářských společností o strategických projektech propojování vodárenských soustav a dalších opatřeních v prevenci sucha.

"Dotace z ministerstva zemědělství je v tomto konkrétním případě využita velmi smysluplně. Posílení kapacity úpravny je totiž jednou z hlavních cest, jak zabezpečit dodávky pitné vody pro stovky tisíc obyvatel regionu i v době dlouhotrvajícího vodního deficitu," řekl na místě ministr Toman. 

Královéhradecká úpravna vody prochází od loňského listopadu rozsáhlou rekonstrukcí a zvýšením její kapacity. Práce mají skončit v dubnu. Jedním z hlavních cílů rekonstrukce je zvýšení kapacity ze stávajících 150 na 250 litrů vyrobené pitné vody za sekundu. Jde o velký krok v posilování vodárenských soustav pro případ suchých období, resp. součást národní strategie boje se suchem, kterou koordinuje Asociace provozovatelů páteřní vodohospodářské infrastruktury (AVPVI), tedy společenství vodárenských společností. "Ve východních Čechách se sucho v posledních letech vyskytuje pravidelně. Přitom královéhradecká úpravna vody z řeky Orlice je spolu s prameništěm podzemní vody Litá jedním z hlavních zdrojů královéhradecké části Vodárenské soustavy východní Čechy. Zvýšení její kapacity tedy znamená mnohem vyšší jistotu dostatku pitné vody pro 150000 obyvatel okresu Hradec Králové a jeho okolí," řekl předseda rady AVPVI Pavel Válek. 

Rekonstrukce úpravny spočívá ve výměně čerpadel za silnější, rozšíření linky v prvním stupni procesu úpravy, dále zdvojnásobení kapacity filtrů ve druhém stupni a posílení chemického hospodářství v procesu úpravy surové vody. Celá stavba má stát bezmála 47 milionů korun, přičemž dotace z ministerstva zemědělství tvoří 70 %, tedy téměř 33 milionů. Převážná část prací probíhá za provozu úpravny, bez významnějších omezení. "Státní dotace pro nás, obyvatele regionu, mimo jiné znamená, že tato velká investice bude mít jen minimální dopad do ceny vody. Pro ilustraci je to necelého půl procenta, tedy 15 haléřů za kubík," řekl ředitel akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Jiří Šolc s tím, že rekonstrukce a posílení kapacity stávající úpravny z roku 1963 znamená také výraznou úsporu proti tomu, kdy by se musela stavět úpravna zbrusu nová: "Intenzifikace, která nyní probíhá, stojí pouze šestinu toho, co by stála výstavba nové úpravny v potřebných parametrech." 
 

Zdroj: redakce

Doporučujeme