VAK Hradec Králové hodlá letos zvýšit investice o pětinu na 428 milionů korun

Společnost Vodovody a kanalizace (VAK) Hradec Králové hodlá letos zvýšit investice o 22 procent na 428 milionů korun. Největšími stavbami jsou výměna starého potrubí do hlavní vodojemu v Hradci Králové a rozšíření kapacity vodojemu v Bohuslavicích. ČTK to řekl technicko-provozní náměstek vodáren Pavel Loskot. Vodárny jsou vlastněné obcemi a zabývají se hlavně investicemi. Vlastní provoz má od vodáren pronajatý společnost Královéhradecká provozní (KHP) ze skupiny francouzské Veolie.

3 min. čtení

„Obnova a modernizace veřejných vodovodů a kanalizací je nezbytná pro jejich trvalou udržitelnost. Naše společnost proto realizovala v letech 2010 až 2021 investice ročně v průměru ve výši 250 milionů korun. V roce 2022 to bylo 350 milionů korun,“ uvedl ředitel podniku Jiří Šolc.

Dalšími významnými investicemi letošního roku jsou obnova přívodního potrubí z řeky Orlice do úpravny vody v Hradci Králové, první etapa rekonstrukce přívodního potrubí ze zdrojové oblasti Litá a Polické křídové pánve a rekonstrukce a rozšíření vodojemu v Chlumci nad Cidlinou. Důležité jsou i investice do zvýšení kapacity čistíren odpadních vod ve Smiřicích a v Libčanech.

Hlavním zdrojem financování letošních investic bude 264 milionů korun z nájemného od Královéhradecké provozní. Dotace od ministerstva zemědělství budou 72 milionů korun a 64 milionů korun pokryje bankovní úvěr. Obce na investice dají ze svých rozpočtů 28 milionů korun.

VAK Hradec Králové vlastní 1363 kilometrů vodovodních řadů, osm úpraven pitných vod, 563 kilometrů kanalizačních stok a 14 čistíren odpadních vod. Hodnota jejího majetku stanovená podle zjednodušené metodiky ministerstva zemědělství činí 14,6 miliardy korun.

Královéhradecká provozní ze sítí VAKu v okrese zásobuje pitnou vodou přes 170.000 lidí. Cena vodného a stočného na Královéhradecku je v porovnání s ostatními okresními vodárnami v kraji nejvyšší. Letos klienti v průměru firmě KHP platí 127,88 koruny za metr krychlový dodané a odvedené vody, meziročně o 21,3 procenta více.

Autor: ČTK

Doporučujeme