VAK Břeclav začnou příští rok s rekonstrukcí úpravny vody Zaječí

Vodárny a kanalizace (VAK) Břeclav příští rok zahájí rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody v Zaječí na Břeclavsku, která zásobuje pitnou vodou především město Hustopeče a některé okolní obce. Současné kapacity už přestávají postačovat.

2 min. čtení

VAK vypsaly ve věstníku veřejných zakázek oznámení o projektu, jehož hodnota je 344 milionů korun, sdělil ČTK předseda představenstva společnosti Jaroslav Parolek.

Odstavením jímacích vrtů kvůli nedostatečné kvalitě vody se totiž snižuje kapacita vodního zdroje Vranovice, proto je nutné navýšit kapacitu zdrojů v Zaječí. "Toho už nelze dosáhnout regenerací vrtů, ale pouze vybudováním nových s vyšší kapacitou, než mají stávající. Úpravnu vody Zaječí je potřeba rekonstruovat na kapacitu 85 litrů za vteřinu," uvádí se v dokumentaci. Je nutné zbudovat i kapacitnější objekty, které přivádějí vodu především do Hustopečí. Staré vrty včetně šachet VAK zruší a odstraní. Stavba má začít příští rok v květnu a skončit do konce prázdnin 2015.

Investor získal na projekt dotaci 85 procent z Operačního programu Životní prostředí, na zbytek si vezme úvěr. Podobně se podařilo získat dotaci i na úpravnu vody v Kančí oboře, která zásobuje vodou Břeclav a stojí 320 milionů korun. Práce začaly letos a i tam se počítá s dokončením v roce 2015.

 

Zdroj: Wikipedia, Feťour, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme