VaK Beroun se chystá zavést dvousložkové ceny vody

Dvousložkovou cenu vody chce pro své zákazníky zavést společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Současné platby jsou totiž závislé výhradně na tom, kolik konkrétní domácnost spotřebuje vody. Při současné platbě ovšem největší část nákladů uhradí odběratelé s průměrným a nadprůměrným odběrem.

4 min. čtení

Odběratelé s malým odběrem zaplatí ročně jen několik desítek korun.Dvousložková cena znamená, že platba za vodné a stočné se rozdělí na dvě části: pevnou a pohyblivou. Pevná část platby bude stejná pro všechny majitele přípojek. Pohyblivá složka je cena za skutečně odebranou vodu. Jde o obdobu platby za elektřinu, kde platíte jednak za odebrané množství a jednak pravidelný poplatek za velikost jističe. Velkoodběratelé tedy budou mít vyšší pevnou složku než běžný rodinný dům.Ze zákona nesmí pevná složka přesáhnout 20 % současné průměrné roční platby za vodné a stočné. Cena za 1 kubík odebrané vody se pak počítá ze zbylých nákladů, a bude tedy nižší než dosud. Pevná složka u běžných odběratelů by měla být přibližně 45 korun měsíčně na jednu vodovodní přípojku. U stočného to bude méně.


“Náš region se vyznačuje nízkým průměrným odběrem, který je asi o 20 % menší než republikový. Je to způsobeno velkým počtem sezonně využívaných objektů a pokrýváním části spotřeby domácností z vlastních studní. Desetina našich zákazníků odebere za rok méně než 10 m3. Jejich platba za vodné nepokryje ani pravidelnou výměnu vodoměru. Za tyto odběratele musí většinu nákladů na výrobu a dopravu vody zaplatit v ceně ti, co odebírají více. A to jsou nejčastěji rodiny s dětmi,” uvedl Jiří Paul, technický ředitel VaK Beroun, a. s..
Zavedení dvousložkové ceny musí odsouhlasit zastupitelstva všech 46 obcí, kterých by se to týkalo. Paul dodal: “Po téměř roce projednávání jsme již získali souhlas více než dvou třetin. Bohužel, někde se z této problematiky stává politický problém. Přesto doufáme, že projednání dokončíme v polovině roku 2012.”


S novým rokem u vodného a stočného došlo ke zvýšení DPH. Toto zdražení se více dotkne těch, kteří mají vyšší odběr vody. Právě jim by zavedení dvousložkové ceny tento nárůst zmírnilo.


Foto: Wikipedia, Ondrej.konicek, licence


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme