V Senici na Hané byla zahájena výstavba kanalizace a čističky odpadních vod

Poklepáním základního kamene začala dostavba kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod v Senici na Hané. Celá akce představuje investici za 118,7 milionu korun Obec získala dotaci z Operačního programu Životního prostředí, konkrétně z Fondu soudržnosti, ve výši 76 milionů korun.

1 min. čtení

Současně také dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky 4,5 milionu korun.

Projekt řeší výstavbu splaškové kanalizace v obci Senice na Hané a výstavbu nové čistírny odpadních vod v Senici na Hané. Celková délka navržené kanalizace je 9,334 km. Jeho realizací bude vytvořen předpoklad pro připojení 1552 ekvivalentních obyvatel na čistírnu odpadních vod.

Ukončení projektu, díky němuž dojde ke zkvalitnění životního prostředí v obci, je plánováno na 30. dubna příštího roku.

Foto: Wikipedia, Moravian, licence


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme