V rybníku Nesyt na Břeclavsku ochranáři opraví výpustné zařízení

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR opraví výpust rybníka Nesyt na Břeclavsku. Využije toho, že je rybník vypuštěný na zimu. Agentura o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Rybník je součástí Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky, je to největší rybník na Moravě. Agentura ochrany přírody ho má v péči.

4 min. čtení

Podle ochranářů je potřeba opravit strojní zařízení na spodní výpusti, které je obvykle asi 3,5 metru pod vodní hladinou. „Pro opravu jsme využili toho, že je rybník vypuštěný, a období jeho zimování. Zimování je běžný způsob rybářského hospodaření, při kterém se přeruší vývojové cykly parazitů, plísní a přenašečů nemocí ryb a také se zamezí tomu, aby se v rybníce nadměrně namnožili invazní karasi stříbřití a vláknité řasy,“ vysvětlil Jakub Starý z agentury.

Oprava výpustního zařízení by měla být hotova do konce března. První část prací se musí uskutečnit za plně vypuštěného rybníka, následně se začne napouštět tak, aby nenastalo zaplavení případných ptačích hnízd. Obnažené bahnité plochy vytvářejí podle ochránců vhodné prostředí pro hnízdění vzácných druhů ptáků, jako je například tenkozobec opačný nebo pisila čáponohá. Daří se na nich také unikátní vegetaci obnažených den s některými kriticky ohroženými rostlinami, například bahenkou šášinovitou či hvězdnicí panonskou.

„Jsme si vědomi napjaté vodní bilance v povodí rybníka Nesyt. Výpustné zařízení ale není v dobrém technickém stavu a opravit se musí. Napouštět rybník bez této opravy by bylo velkým rizikem,“ uvedl Vlastimil Sajfrt z agentury.

NPR Lednické rybníky byla vyhlášena v roce 1953. Tvoří ji soustava rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský v nivě potoka Včelínku nedaleko Lednice, a dále Zámecký rybník v areálu Lednického zámku. Rozloha NPR je asi 553 hektarů a patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v České republice. Nachází se tu největší hnízdní kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních v ČR – hnízdí zde okolo 230 párů obou druhů. Rybníky jsou tahovou zastávkou pro husy velké, řadu druhů kachen a bahňáků, pravidelně zde zimuje orel mořský.

Autor: ČTK

Foto: Wikipedia

Doporučujeme