V Rožné na Žďársku je nově upravený tok Rožínky, aby se snížilo riziko povodní

V Rožné na Žďársku letos nechaly Lesy ČR nově upravit koryto toku Rožínky, aby se tam snížilo riziko povodní. Za práce státní podnik bez daně zaplatil 2,6 milionu korun. ČTK to dnes sdělila jeho mluvčí Eva Jouklová. Obec Rožná podle starosty Libora Pokorného (ČSSD) začala žádat o taková opatření po povodni před 12 lety, kdy se voda dostala i do některých domů, včetně přízemí obecního úřadu.

3 min. čtení

Propustky a mostky na řece neměly podle starosty dostatečnou kapacitu. "Když šla velká voda, nesla větve a různý materiál, takže se to ucpalo, došlo ke vzedmutí hladiny," zavzpomínal na povodeň, která v obci způsobila velké škody.

Při letošních pracích se kapacita mostů a lávek zvýšila na průtok 10,8 metru krychlových za vteřinu, což podle podniku odpovídá dvacetileté vodě. Řadu protipovodňových opatření pracovníci prováděli od soutoku Rožínky s říčkou Nedvědička. "Břehy jsme zpevnili lomovým kamenem," uvedl Pavel Převor z Oblastního ředitelství lesů ČR na Vysočině.

Podle starosty je obec s úpravami spokojená. Voda by neměla ohrožovat obyvatele, podle něj také řeka vypadá podstatně lépe. Mezi velkými kameny na březích už roste tráva, zabydlují se tam obojživelníci. Náhradou za pokácené staré olše, které zasahovaly částečně do toku, byly zasazeny nové stromy. "My jsme požadovali jedna ku dvěma, to znamená, za jeden skácený strom dva nové, což oni splnili. Takže my jsme spokojení," řekl Pokorný.

Úpravy státní podnik prováděl ve svém programu Vracíme vodu lesu. Na Vysočině letos také obnovil dvě vodní nádrže za 5,3 milionu korun bez DPH. Šlo o nádrže Skřivánek na Jihlavsku a Okruhlice na Žďársku.

Retenční nádrž Skřivánek vytvořili vodohospodáři v místě, kde kdysi nádrž zanikla. Les je tam nyní vytěžený kvůli kůrovci. Hráz zadržuje 2700 metrů krychlových vody, která tam natéká z Maršovského potoka. V okolí vznikly tůně, v nichž žijí obojživelníci. Také retenční nádrž Okrouhlice v lese u obce Pikárec nahradila někdejší nádrž. Na půlhektarové ploše se dá teď zadržet 9150 metrů krychlových vody.

Foto: Wikipedia, Harold, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme