SOVAK ČR: V roce 2016 bude litr vody stát 8 haléřů

Často slýcháme, že voda je drahá, ale málokdo ví, kolik skutečně stojí. Podle výzkumu agentury FOCUS - Marketing & Social Research jen 17% obyvatel České republiky zná svoji cenu vodu. Jak to změnit? Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK ČR) letos přikročilo ke změně metodiky a rozhodlo se prezentovat ceny vody za jeden litr.

5 min. čtení

“Často slýcháme, že voda je drahá, ale málokdo ví, kolik skutečně stojí. Letos bychom rádi pomohli snadnějšímu zapamatování změnou jednotek. Dříve byla cena vody uváděná dle oficiálních metodik v korunách za metr krychlový, letos ji budeme prezentovat také v haléřích za litr. V roce 2016 bude stát jeden litr vody v průměru 8,3 haléřů,” uvádí Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR.

“Věříme, že takto uváděné ceny vody se lépe zapamatují a lépe srovnají s ostatními komoditami. Za deset itrů vody například zaplatíme stejně jako za polovinu rohlíku či čtvrtinu cigarety,” doplňuje Vlasák.

Pro úplnost průměrná cena vodného v roce 2016 činí 4 haléře, průměrná cena stočného 4,3 haléřů. Ceny vody se letos meziročně zvýšily o 1,57%.

„Hlavními důvody zdražení jsou inflace, zprovoznění nových technologií s vyššími nároky na energii, vyšší nákupy dražší povrchové vody od státu a zejména potřeba investic pro obnovu vodárenského majetku," přibližuje Ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR.

„Na obnovu majetku bychom ročně potřebovali investovat 18 až 20 miliard, realita je však jiná a investice se pohybují kolem 9 až 10 miliard korun. Přes dlouhodobý deficit investic patří vodárenství v ČR ke špičce v rámci EU i celého světa. Tuto vysokou laťku ale můžeme dlouhodobě udržet jen tehdy, pokud se budeme o vodohospodářskou infrastrukturu cíleně pečovat a obnovovat jí. Ve velkých městech jsou sítě většinou v dobrém stavu. Problémy vidím spíše v malých obcích, kde je nízká cena vody a vlastníci nemají z čeho vytvářet zdroje pro obnovu infrastruktury. Tam bude muset dříve či později dojít k razantnímu navýšení ceny,”
upozorňuje František Barák.—————————————

Sdružení SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 113 řádných členů a 139 členů mimořádných. Členové SOVAK ČR zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel a odvádějí a čistí odpadní vody pro více jak 8 mil. obyvatel v České republice.Výzkum byl realizovaný společností FOCUS – Marketing & Social Research v dubnu a květnu 2015, vzorek 1038 respondentů, metoda CAPI.


Zdroj: SOVAK
ČR

Zdroj: SOVAK ČR

Doporučujeme