V první čtvrtletí klesla výroba vody o 6,5 %

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) vyrobily za 1. čtvrtletí letošního roku 28,7 mil. m³ vody. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná o pokles výroby o 2. mil. m³, což je o 6,5 %. Jedním z důvodů byla i mírná zima a tím i pokles velkých tekoucích havárií. Za 1. čtvrtletí 2013 vzniklo v Praze 650 tekoucích havárií, což bylo o 414 méně než za stejné období roku 2012.

2 min. čtení

Velký vliv má i snížení ztrát vody, které klesly z 24,3 % na 19,6 %. K snížení ztrát vody přispívá pravidelný preventivní průzkum vodovodní sítě. Zaměstnanci PVK za letošní 3 měsíce prověřili 796 km vodovodní sítě a odhalili 94 skrytých úniků.
 
Výroba vody má dlouhodobě klesající tendenci, kterou ovlivňuje především pokračující modernizace domácností a podniků (úsporné spotřebiče, splachovací zařízení, environmentální povědomí obyvatel apod.). Aktuální denní spotřeba jednoho Pražana činí 109 litrů.
 
Na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) bylo vyčištěno přes 32 mil. m³ odpadní vody. Kvalitativní limity stanovené ve vodohospodářském rozhodnutí nebyly překročeny, přestože nízké teploty odpadní vody nebyly procesu čištění příznivé. Likvidace odpadů separovaných z odpadní vody probíhala zcela standardně a bez jakýchkoliv problémů.


Zdroj: Pražské
vodovody a kanalizace, a.s.

Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Doporučujeme