V Praze stále platí 3. stupeň povodňové aktivity

V Praze jsou stále v provozu povodňová mobilní čerpadla a budou na čerpacích místech do doby, dokud bude vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) pokračují v postupném zprovozňování čerpacích stanic na stokové síti, které byly zaplaveny vodou.

1 min. čtení

Po snížení hladiny vody ve Vltavě začnou PVK provádět georadarový průzkum kmenových stok a kanalizačních sběračů a zjišťovat rozsah jejich poškození.

"Pražská Ústřední čistírna odpadních vod je v provozu a čistí část odpadních vod, veškeré odpadní vody budou čištěny v řádu dnů, vše se bude odvíjet od průtoku vody ve Vltavě a její hladině," upřesňuje Marcela Dvořáková, ředitelka marketingu a komunikace PVK.

Pitná voda je v Praze nezávadná a splňuje přísné hygienické limity, obě úpravny vody – Želivka a Káraný dodávají dostatek pitné vody splňující limity dané vyhláškou MZd.ČR.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme