V Pardubickém kraji byly loni nejnižší ceny pitné vody v Česku

V Pardubickém kraji byly loni nejnižší ceny pitné vody z regionů České republiky. V průměru dosahovaly 31,90 koruny za metr krychlový bez DPH, republikový průměr byl 36,70 koruny. Nejvíce se naopak za vodu platilo v Ústeckém kraji, a to 43 korun. 

3 min. čtení

Celostátně ceny krychlového metru vody loni meziročně stouply o 1,10 koruny, kdežto v Pardubickém kraji jen o 0,90 koruny. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Vodárny v Pardubickém kraji také domácnostem fakturovaly druhé nejnižší množství vody v zemi, a to 77,3 litru na osobu a den. Nejméně spotřebovaly domácnosti ve Zlínském kraji se 74,9 litru na osobu a den, a nejvíce naopak v Praze – 107,9 litru na osobu a den.

Vodovodní síť se během roku 2016 v Pardubickém kraji prodloužila o 78 kilometrů na celkových 4815 kilometrů. Počet vodovodních přípojek v regionu vzrostl meziročně téměř o 2000 na více než 133.000 a počet osazených vodoměrů o 1700 na zhruba 131.000.

Kapacita vodojemů v kraji patří v republikovém srovnání dlouhodobě k nejnižším. V roce 2016 činila kapacita vodárenských zařízení v regionu 163.000 metrů krychlových.

Vodohospodářská zařízení v Pardubickém kraji vloni vyrobila 27,9 milionů krychlových metrů pitné vody, z čehož voda z podzemních vod představovala 78 procent.
Je to čtvrtý nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání, přičemž republikový průměr je 50 procent. Objem vyrobené vody se v roce 2016 v kraji meziročně téměř nezměnil, počet úpraven vody se zvýšil ze 105 v roce 2015 na 112 v roce 2016.

Z vodohospodářského hlediska je Pardubický kraj velmi významnou oblastí s přebytky vodních zdrojů nadregionálního významu, a to jak vod podzemních, tak odběrů povrchové vody z vodních toků. Ke třem největším vodním plochám kraje patří Sečská přehrada na Chrudimce, Bohdanečský rybník na Pardubicku a Pastviny na Orlickoústecku.
 


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme