V Pardubicích za kubík vody 93 korun, v Praze o poznání méně

Konec roku se ve vodárenství vždy točí kolem nových cen vody. Jak je tomu letos? Jak poroste cena vody v lokalitách, kde působí soukromý či veřejný provozovatel? Novou cenu vody už oznámila Praha, Pardubice, Olomouc či Plzeň.

8 min. čtení

Praha: necelých 90 Kč/m3
Začněme hned v metropoli. V Praze poroste cena vody o inflaci na 89,66 Kč/m3 včetně DPH a můžeme tak předpokládat, že i v příštím roce bude na celorepublikovém průměru. Největší položkou v nové kalkulaci ceny vody je nájem, který provozovatel Pražské vodovody a kanalizace (PVK) platí městské Pražské vodohospodářské společnosti (PVS). V příštím roce jeho výše dosáhne téměř 2,5 miliardy korun a další více než miliarda korun je pak určena na opravu a údržbu. Do vodohospodářské infrastruktury tak půjde v Praze v příštím roce přes tři a půl miliardy korun. Připomeňme, že vlastníkem infrastruktury v Praze je městská PVS a provozovatelem PVK ze skupiny Veolia.

Pardubice: 93,50 Kč/m3
Nová cena vody byla oznámena také v Pardubicích. Na východě Čech se vodné a stočné v příštím roce zvýší o 4,35 procenta na 93,50 koruny za metr krychlový. V Pardubicích tak bude platit zřejmě nadprůměrná cena vody v ČR. Dle společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice (VaK Pardubice) stojí za nárůstem cen vody pravidla pro příjemce evropských dotací, ke kterým se společnost zavázala jejich přijetím. Dalším faktorem je pak zvýšení cen elektrické energie. Největší investiční akcí v regionu, která byla podpořena z dotací EU, je rekonstrukce úpravny vody v Hrobicích s rozpočtem 600 milionů korun. Další projekt i žádost o evropskou podporu jsou připravovány. Vlastníkem infrastruktury v Pardubicích je statutární město Pardubice a provozovatelem VaK Pardubice, který vlastní města a obce okresu Pardubice.

Plzeň: pod 90 Kč/m3
Na českém průměru pak Plzeň zvýší od ledna příštího roku cenu vodného a stočného o inflaci na 88,38 koruny za metr krychlový. Cena vzroste o dvě koruny, tedy o 2,6 procenta. Pro průměrnou čtyřčlennou rodinu, která spotřebuje ročně zhruba 140 metrů krychlových pitné vody, bude roční zvýšení výdajů o 314 korun, tedy přibližně o 26 korun měsíčně. Vlastníkem infrastruktury je město Plzeň a provozovatelem městská společnost Vodárna Plzeň.

Východ Moravy: 85 až 90 Kč/m3
Podprůměrnou cenu vodu zaplatí v příštím roce lidé v Olomouci, kde tisíc litrů vody bude stát 85,01 koruny včetně DPH. V sousedním Prostějově pak cena vody dosáhne 89,69 koruny a Zlíně 87,69 koruny. Vlastníkem infrastruktury ve zmiňovaných regionech jsou města či obce a provozovatelem Moravská vodárenská ze skupiny Veolia.

Sever Moravy pod českým průměrem
Kolik zaplatí za vodu lidé v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava? V tomto regionu působí Severomoravské vodovody a kanalizace. Jedná se o soukromou společnost, která jako jedna z mála v ČR infrastrukturu vlastní i provozuje. V příštím roce lidé v této oblasti za vodu zaplatí 85,08 koruny za metr krychlový. Nárůst oproti letošku je sice téměř pětiprocentní, ale výsledná cena bude stále pod průměrem ČR. SmVaK se v nadcházejícím roce chystá investovat téměř čtvrt miliardy korun do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 225 milionů do vodovodních sítí a přes 110 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu.

Ještě o poznání méně bude stát voda v Ostravě.  Lidé zde za jeden m3 vody v příštím roce zaplatí 80,71 korun. V Ostravě provozuje infrastrukturu soukromá společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) a vlastníkem je město Ostrava. Do zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury se bude v Ostravě investovat v příštím roce minimálně 380 mil. korun, z toho 297 mil. korun prostřednictvím nájmu, které získá od provozovatele a zbytek pak formou oprav zajišťovaných provozovatelem. Dalších téměř 38 milionu korun pak budou investovány do zkvalitnění služeb a provozování vodovodní a kanalizační sítě.

Ceny vody jsou uváděny včetně DPH ve výši 15% a jednotkou je m3.
Uvedená cena vody je tedy vztažena k 1000 litrů. Jeden litr vody nás tak například v Praze stojí necelých 9 haléřů.


Zdroj: Jana
Bábíková

Zdroj: Jana Bábíková

Doporučujeme