V okolí Val. Meziříčí začaly práce v projektu Čistá řeka Bečva II

V obcích v okolí Valašského Meziříčí začaly stavební práce, které řeší nakládání s odpadními vodami v povodí Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Projekt Čistá řeka Bečva II počítá se stavbou kanalizace v 18 městech a obcích na Vsetínsku a je rozdělen do tří částí.

4 min. čtení

Část C se týká Valašského Meziříčí, obcí Krhová a Poličná a Rožnova pod Radhoštěm. Součástí staveb náležících do části C je výstavba stokových sítí pro splaškovou kanalizaci v celkové délce asi 29 kilometrů, sdělila ČTK rožnovská starostka Markéta Blinková. Práce budou stát přes 160 milionů korun bez DPH.

V celém projektu bude vybudováno téměř 177 kilometrů nové kanalizace a dvě čistírny odpadních vod. Práce si vyžádají 1,2 miliardy korun bez DPH, z 69 procent je pokryjí evropské dotace, státní dotace činí čtyři procenta.

V části C se počítá také s výstavbou několika objektů, například čerpací stanice, křížení s vodními toky, komunikace. "Dále pak nutných přeložek ostatních inženýrských sítí a veškerých ostatních souvisejících objektů, například úpravy povrchů komunikací, úpravy koryt a břehů vodních toků, úpravy místních komunikací, chodníků, plotů," uvedla Blinková.

Přímo Rožnova se podle ní týká vybudování 16,6 kilometru kanalizace za zhruba 97 milionů korun bez DPH. Je to nejnákladnější úsek části C, například ve Valašském Meziříčí se počítá se stavbou 8,5 kilometru kanalizace za téměř 43 milionů bez DPH.

Už na konci loňského roku byla zahájena část B projektu, která zahrnuje oblast Lidečka, Velkých Karlovic a Hovězí. Vznikne tam kanalizace dlouhá přes 75 kilometrů.

V první etapě projektu Čistá řeka Bečva vzniklo 146 kilometrů nové kanalizace, 17 čerpacích stanic a sedm dešťových zdrží. Stavbaři vybudovali dvě čistírny odpadních vod a šest čistíren opravili. Projekt si vyžádal 1,1 miliardy korun. Většina peněz byla dotace z EU, obce a města ale musely využít i úvěrů.

Zdroj: Wikipedia, Radim Holiš, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme