V napojení na kanalizaci Liberecký kraj zaostává, dostavba přijde na 4,5 miliardy korun

V napojení obyvatel na kanalizaci a čistírny odpadních vod Liberecký kraj zaostává za ostatními kraji, a to i přesto, že do budování a oprav kanalizace se v kraji investovaly stamiliony. Podle údajů z Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo v kraji na konci loňského roku na kanalizaci a čistírnu odpadních vod napojeno jen 73,4 procenta obyvatel. Na dobudování infrastruktury by bylo třeba vynaložit 4,5 miliardy korun, řekl ČTK krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti).

4 min. čtení

V Libereckém kraji bylo na konci loňského roku 1643 kilometrů kanalizační sítě, za loňský rok přibylo 13 kilometrů. V napojení na kanalizaci je na tom Liberecký kraj v zemi nejhůř, v Česku je připojeno na kanalizaci 87,3 procenta obyvatel. Nejlépe je na tom se stoprocentním napojením Karlovarský kraj, těsně za ním je Praha, přes 90 procent napojených obyvatel mají také ve Zlínském kraji a na jižní Moravě. Statistiky podle Židka nezahrnují domácnosti, které mají vlastní čistírny odpadních vod a nejsou tak napojeny na kanalizaci.

Liberecký kraj má zpracovaný plán rozvoje vodovodů a kanalizací, který schválilo krajské zastupitelstvo v září 2004. „Od té doby až do současnosti bylo schváleno celkem 44 změn na území Libereckého kraje,“ dodal Židek. V posledních letech se podle něj intenzivně pracuje na aktualizaci plánu, své návrhy a požadavky mohly uplatnit obce, ale také společnosti, které na území kraje vlastní nebo provozují vodohospodářský majetek.

„Z plánu vyplývá, že abychom vyřešili správně odkanalizování obcí, tak potřebujeme v Libereckém kraji zainvestovat zhruba 4,5 miliardy korun. Kdybychom počítali, že 80 procent bude hradit Státní fond životního prostředí (SFŽP) a deset procent jednotlivé obce, tak kraj by měl na podporu projektů do roku 2030 najít ve svém rozpočtu 450 milionů korun, to není malá částka,“ doplnil Židek. Není ale podle něj reálné, že by obce všechny projekty v plánu dokázaly připravit a zrealizovat.

Ne všude je možné vybudovat jednotnou kanalizaci, v obcích s rozptýlenou zástavbou by to bylo příliš nákladné, proto dostávají přednost individuální čistírny. Třeba v šest kilometrů dlouhém Prysku na Českolipsku se zhruba 300 objekty je vybudování páteřní kanalizace celou obcí problém, napojena je tak jen polovina. „Druhá polovina obce je řešena individuálním čištěním,“ řekl náměstek hejtmana a bývalý starosta obce Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). Individuální čištění ale podle něj komplikovali správci toků, kteří dlouho nepovolovali zasakování nebo vypouštění přečištěné vody do toků.

Autor: ČTK

Doporučujeme